Menu

Nové číslo KROS NEWS 06/2023

V oblasti miezd a účtovníctva sa stále nájdu témy, ktoré potrápia aj tých najväčších odborníkov. Hľadáte v zákonoch či na internete. Bez výsledkov. Nechajte legislatívu na nás. Prinášame vám posledné tohtoročné číslo časopisu KROS NEWS pre programy ALFA plus, OLYMP a OMEGA.

KROS NEWS pre ALFU plus

Výdavky potrebné pre výrobu, predaj či poskytovanie služieb, odvody do zdravotných a Sociálnej poisťovne, výdavky na reklamné predmety. Môže si ich živnostník uplatniť vo výdavkoch? Ak áno, v akej výške? Prečítajte si viac aj o tejto téme v novom čísle časopisu KROS NEWS.

Prečítajte si ukážku časopisu k téme Živnostník – čo si môže uplatniť vo výdavkoch.

V najnovšom čísle nájdete aj tieto témy:

 • Vedenie daňovej evidencie, jej výhody a nevýhody
 • Daňový pohľad na elektromobil
 • Vlastná daňová povinnosť vs. nadmerný odpočet
 • Daň z motorových vozidiel za rok 2023
 • Inventúra v sklade a inventarizačné rozdiely

KROS NEWS pre OLYMP

Uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, býva na trhu práce mnohokrát náročnejšie. Vedeli ste o tom, že firmy, ktoré majú 20 a viac zamestnancov majú povinnosť zamestnávať stanovený počet takýchto občanov? O tom či sa týka táto povinnosť aj vás, aká je definícia občana so zdravotným postihnutím sa dočítate v čísle 06/2023 časopisu KROS NEWS k programu OLYMP.
Prečítajte si ukážku k téme Vplyv invalidného dôchodku na mzdu zamestnanca.

Dočítate sa viac aj o týchto témach:

 • Zamestnávanie osôb so zdravotným znevýhodnením
 • Práca popri poberaniu starobného dôchodku
 • Vplyv priznania invalidného dôchodku na mzdu zamestnanca
 • Dopady odvolania mimoriadnej situácie na Zákonník práce

KROS NEWS pre OMEGU

Daňový výdavok je definovaný ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. Sú však aj výdavky, pri ktorých je potrebné sledovať okamih ich zaplatenia. O tom, o ktoré ide sa dočítate v časopise KROS NEWS.
Prečítajte si ukážku časopisu k programu OMEGA na tému Dlhodobý majetok na konci roka 1. časť.

Pripravili sme aj tieto témy:

 • Dlhodobý majetok na konci roka 1. časť
 • Dlhodobý majetok na konci roka 2. časť
 • Výkaz ziskov a strát – čistý obrat

Ako získať KROS NEWS?

Legislatívny časopis KROS NEWS získate s platným Balíkom služieb ŠTANDARD alebo PRÉMIUM k softvéru ALFA plus, OLYMP a OMEGA. Ak si ALFU plus, OLYMP alebo OMEGU prenajímate na 12 mesiacov, môžete si časopis dokúpiť ku ktorejkoľvek zostave.

KROS NEWS nájdete v KROS účte

Prihláste sa do svojho KROS účtu a stiahnite si aktuálne číslo. K dispozícii máte aj archív starších čísel, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty