Menu

Nové funkcie v programe CENKROS 4

Letná verzia programu CENKROS 4 vám okrem novej databázy CENEKON prináša aj dve nové užitočné funkcie, s ktorými dokážete ušetriť množstvo času.

Dohľadanie práce podľa materiálu

Vytváranie rozpočtu v softvéri CENKROS 4 prebieha hlavne výberom a zápisom položky práce a následne, ak je to potrebné, výberom a zápisom vhodného materiálu. Od júla 2023 môžete tento proces urobiť pohodlne aj v opačnom poradí.

Pri tvorbe rozpočtu často nastáva situácia, že rozpočtár má k dispozícii súpis potrebných materiálov, ale nie je si istý, aká práca z cenníkovej databázy prislúcha konkrétnemu materiálu. Dnes stačí vyhľadať potrebný materiál v databáze a následne pomocou novej funkcie „Dohľadanie prác k materiálu“ program vyfiltruje položky, ktoré s daným materiálom súvisia.

Ako na to?

Funkciu nájdete v Cenníku materiálov na konci stĺpca Popis. Ikona funkcie sa zobrazí až po postavení sa na daný materiál. Pri niektorých materiáloch sa pred ňou môže nachádzať vzhľadovo podobná ikona „Zobrazenie materiálu v e-shope“, ktorá vás presmeruje na webovú stránku výrobcu/predajcu.

Po stlačení ikony „Dohľadanie prác k materiálu“ vás program prepne do Cenníka prác a zobrazí položky súvisiace s daným materiálom.

Filter môžete podľa potreby vypnúť (zrušením zakliknutia), vtedy sa zobrazí celá cenníková databáza prác a prípadne znova zapnúť.

V aktuálnej databáze je takýmto spôsobom previazaná na položky prác zhruba polovica Cenníka materiálov, čo je približne 60 000 materiálov naprieč rôznymi odbormi. Do budúcnosti plánujeme tento počet rozširovať, ale nikdy nebudú s prácami prepojené úplne všetky materiály. Ide hlavne o rôzne pomocné a doplnkové materiály, ktoré štandardne takýmto spôsobom oceňovať nepotrebujeme, lebo sú už súčasťou príslušných položiek prác nosného oceňovaného materiálu.

Celý postup si viete tiež pozrieť v nasledujúcom približne minútovom videu:

Hromadná aktualizácia zákazky pomocou Materiálov online

Materiály online dnes obsahujú takmer 800 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov. Ak vás od ich používania odrádzalo, že ste nemali možnosť tieto materiály hromadne aktualizovať, tento dôvod odpadáva. Stačí pri aktualizácii zákazky zaznačiť aj možnosť „Materiály online“.

Veríme, že spolu s novou databázou vám nové funkcie ešte viac uľahčia prácu.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty