Menu

Letná databáza CENEKON 2023

Tento rok vám prinášame už tretiu databázu. Po januárovej a mimoriadnej aprílovej verzii je tu letná júlová databáza s aktualizovanými cenami a množstvom nových technológií.

Nové technológie

V Cenníku prác pribudli alebo boli výraznejšie aktualizované položky z rôznych oblastí stavebníctva. Väčší priestor dostalo TZB, ale nezabudli sme ani na ďalšie remeslá, hrubú stavbu, pozemné komunikácie a nové poplatky za stavebný odpad.

Ide o nasledujúce okruhy položiek prác:
• ochrana proti padaniu skál a geomreže pre stabilizáciu podkladu,
• murivá a priečky POROTHERM, BRITTERM a HELUZ,
• veľkoformátová betónová dlažba do exteriéru a spomaľovacie vankúše,
• prefabrikované betónové šachty,
• podlahové vykurovanie HERZ,
• tepelné čerpadlá voda-voda, zem-voda STIEBEL ELTRON,
• ploché a trubicové solárne kolektory s príslušenstvom,
• moderné merače tepla a vodomery,
• kotly na tuhé palivo 5. emisnej triedy,
• montážne systémy potrubí,
• centrálna rekuperácia tepla pre rodinné domy,
• zelené vegetačné steny,
• revízia a doplnenie cenníka zasklievanie,
• poplatky za likvidáciu stavebného odpadu a stavebného materiálu.

Materiály

Do Cenníka materiálov boli doplnené materiály od 40 výrobcov a predajcov. Nejde len o materiály, ktoré sú naviazané na nové technológie, ale i ďalší sortiment, napríklad kompozitné výstuže a KARI siete od TESLA FIBEROX a optické káble s príslušenstvom od KRUGEL EXIM. Okrem nových materiálov vám prinášame aj novú funkčnosť, a to dohľadanie práce podľa materiálu. To znamená, že v programe CENKROS 4 nevyberáte najprv položku práce a k nej materiál ako doteraz, ale môžete postupovať aj opačne. Poznáte, aký materiál použijete a k nemu si v programe pomocou novej funkcie dohľadáte vhodné práce. Túto možnosť vám poskytujeme pre takmer 60 000 materiálov naprieč rôznymi odbormi.

Oproti januárovej verzii databázy prešlo cenovou aktualizáciu rekordných 319 firiem a spolu bola zmenená nákupná cena pre takmer 50 000 materiálov. Nezabudli sme ani na komodity a vybrané výrobky, ktoré nie sú v databáze spravidla naviazané na konkrétneho výrobcu, ako napríklad rezivo, čerstvý betón, kovy alebo sklo.

Nezávisle na verziách databázy fungujú Materiály online, ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané o nové produkty. Aktuálne tu máte k dispozícii takmer 800 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov. Navyše, hromadnú aktualizáciu zákazky už môžete urobiť aj pomocou Materiálov online.

Navýšenie miezd a poplatkov za skládku odpadov

Výnimočne vysoká inflácia v roku 2022, ale i začiatkom roku 2023 má vplyv aj na prudší rast miezd vrátane stavebníctva. Na tento vývoj tiež reagujeme. Do júlovej databázy boli mzdy navýšené o 5,7 % a do januárovej o 8 %. Tento nárast predstavuje priemerné navýšenie hrubej mzdy v databáze CENEKON za celý rok 2023 približne o 165 eur.

Na základe tendencie na maximálne zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácií boli výrazne navýšené orientačné ceny poplatkov za skládku stavebného odpadu. Ďalej pribudli nové položky poplatkov za likvidáciu stavebného odpadu a stavebného materiálu. Tie je možné použiť v prípade, ak nedochádza k uloženiu odpadu na skládku, ale je zhodnotený iným spôsobom v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Položky majú nulovú cenu a slúžia na adresné vyjadrenie tohto nákladu v rozpočte. Ich cenu je potrebné určiť individuálne v závislosti od lokality stavby a možností spracovania prebytočných hmôt.

Letná verzia databázy vám opäť prináša množstvo noviniek z rôznych oblastí. Veríme, že v nej nájdete oblasť aj pre vašu prácu. Podrobné novinky databázy nájdete na stránke CENEKON.

 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty