Menu

Nové verzie programov ALFA 19.10 a ALFA plus 4.10 k dispozícii

Vážený používateľ programu ALFA a ALFA plus,

pripravili sme nové verzie týchto programov, v ktorých je zapracovaná nová legislatíva súvisiaca s daňovým priznaním FO za rok 2012.

Čo bude nové vo verzii ALFA 19.10?

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012

Vytvorte a vytlačte si Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 (typ A aj B). Tlačivo podpíšte a odovzdajte na daňovom úrade.

Dôležité zmeny:

 • Nezdaniteľná časť základu dane (ďalej len NČZD) na daňovníka za rok 2012 je 3 644,74 Eur.
 • NČZD na daňovníka si môže uplatniť daňovník v plnej výške, ak základ dane (čiastkový základ dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2) je rovný alebo nižší ako 18 983 Eur,
 • ak je základ dane vyšší ako 18 983 Eur, NČZD na daňovníka je rozdiel medzi sumou 8 390,486 Eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka.
 • NČZD si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane tvoria príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 (prípadne ich súčet) podľa Zákona o dani z príjmov.
 • Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť daňovník, ktorý mal zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 1 963,20 Eur,
 • za rok 2012 je možné na jedno dieťa odrátať z dane sumu 249,24 Eur t. j. 20,51 Eur mesačne (január – jún) a 21,03 € (júl – december).
 • Daň sa nevyrubí a neplatí, ak v zdaňovacom období nepresiahne 16,60 Eur (výnimku tvorí daňovník, ktorý si uplatňoval daňový bonus).

Stiahnuť

Elektronické podanie daňového priznania

Export daňového priznania a výkazov do XML pre elektronické podanie bude zapracovaný vo verzii ALFA 19.20, ktorej predpokladané termín vydania je v druhej polovici februára – po zverejnení v aplikáciách daňového úradu (e-Dane, e-Tax).

 

Čo bude nové vo verzii ALFA plus 4.10?

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012

Vytvorte a vytlačte si Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 (typ A aj B). Tlačivo podpíšte a odovzdajte na daňovom úrade.

Dôležité zmeny:

 • Nezdaniteľná časť základu dane (ďalej len NČZD) na daňovníka za rok 2012 je 3 644,74 Eur.
 • NČZD na daňovníka si môže uplatniť daňovník v plnej výške, ak základ dane (čiastkový základ dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2) je rovný alebo nižší ako 18 983 Eur,
 • ak je základ dane vyšší ako 18 983 Eur, NČZD na daňovníka je rozdiel medzi sumou 8 390,486 Eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka.
 • NČZD si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane tvoria príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 (prípadne ich súčet) podľa Zákona o dani z príjmov.
 • Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť daňovník, ktorý mal zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 1 963,20 Eur,
 • za rok 2012 je možné na jedno dieťa odrátať z dane sumu 249,24 Eur t. j. 20,51 Eur mesačne (január – jún) a 21,03 € (júl – december).
 • Daň sa nevyrubí a neplatí, ak v zdaňovacom období nepresiahne 16,60 Eur (výnimku tvorí daňovník, ktorý si uplatňoval daňový bonus).

Stiahnuť

Elektronické podanie daňového priznania

Export daňového priznania a výkazov do XML pre elektronické podanie bude zapracovaný vo verzii ALFA plus 4.20, ktorej predpokladané termín vydania je v druhej polovici februára – po zverejnení v aplikáciách daňového úradu (e-Dane, e-Tax).

Ako získate novú verziu?

 • Dňa 28. 1. 2013 sme vybraným používateľom zaslali predfaktúry na obnovu Balíka podpory a novú verziu.

 • Ak chcete publikáciu a verziu na DVD, uhraďte farebnú predfaktúru a do 3 pracovných dní vám zašleme publikáciu a DVD s novou verziou.

 • Ak chcete len verziu na DVD, uhraďte bielu predfaktúru a do 3 pracovných dní Vám zašleme DVD s novou verziou.

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky:

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty