Menu

Nový formát e-mailových notifikácií Slovenskej sporiteľne

Slovenská sporiteľňa v rámci skvalitňovania služieb svojho elektronického bankovníctva George zverejnila nový formát e-mailovej notifikácie.

Nový formát e-mailových notifikácií Slovenskej sporiteľne a ich internetového bankovníctva George máme podporený vo funkcii Automatické párovenie platieb (úhrady faktúr a výdavkov). Užite si krajší formát e-mailových notifikácií spolu s iKROSom.

Ako si nastavíte nový formát notifikácií v IB George? Jednoducho: deaktivujte a opätovne aktivujte službu zasielania e-mailových notifikácii po každom pohybe priamo v internetovom bankovníctve George.


Súvisiace témy k článku:
            
Komentáre k článku:
KROS
Copy link