Menu

Obchodovanie v iKROSe

Cieľom aplikácie iKROS je uľahčiť živnostníkom a malým podnikateľom ich každodennú prácu.

Takmer každý dokladá svoje príjmy faktúrami – preto sme sa v prvej fáze zamerali na fakturáciu a naviazané funkcie. Faktúra je však v skutočnosti až posledným dokladom obchodného prípadu.
Obchodný prípad najčastejšie začína cenovou ponukou, pokračuje objednávkou, na ktorú v dnešnej dobe nezriedka nadväzuje zálohová faktúra a končí faktúrou, prípadne doplnenou dodacím listom.

Pripravili sme preto modul Obchod s najbežnejšími dokladmi obchodného cyklu ako sú

  • cenové ponuky,
  • prijaté a odoslané objednávky,
  • dodacie listy,
  • tovary a služby.

Ukážme príklad využitia modulu Obchod

Milan sa živí tvorbou www stránok a pre svoje potreby používa aplikáciu iKROS. Na účtovníctvo nemá čas, preto ho zveril externej účtovníčke.

Nela vedie kadernícky salón a chce ho propagovať na internete. Má pár kontaktov na ľudí, ktorí sa zaoberajú tvorbou www stránok. Aby sa vedela lepšie rozhodnúť s kým bude na tvorbe www stránky spolupracovať, rozhodla sa požiadať o cenové ponuky.

1.

Jedným z oslovených je Milan. V žiadosti od Nely boli všetky potrebné informácie, takže Milan mohol rovno pripraviť cenovú ponuku. V menu Obchod zvolil Cenové ponuky a klikol Nová ponuka.

Zadal potrebné údaje a Cenová ponuka je hotová. Nele ju poslal e-mailom priamo z iKROSu a cenová ponuka sa automaticky označila ako Odoslaná. Takto má Milan prehľad, ktoré ponuky už poslal.

Nela vyhodnotila cenové ponuky a vďaka dobrej cene sa rozhodla pre Milana. Poslala mu záväznú objednávku číslo OO2014007. Milan si v iKROSe našiel ponuku pre Nelu a cez tlačidlo Viac jedným klikom vystavil objednávku.

Nela čísluje objednávky inak ako Milan. Aby Milan vedel nájsť objednávku aj podľa čísla objednávky od Nely, doplnil si toto číslo do svojej objednávky.

A takto vyzerá zaevidovaná prijatá objednávka v iKROSe.

Milanov štandardný postup je, že novým zákazníkom vystaví zálohovú faktúru na polovičnú sumu a až po jej úhrade realizuje zákazku. V iKROSe opäť jedným klikom vytvoril z objednávky zálohovú faktúru, ktorú zaslal Nele e-mailom.

Samozrejme aj zálohová faktúra dostala automaticky príznak Odoslaná a Milan priamo v iKROSe vidí, že túto zálohovú faktúru odoslal.

Po týždni Milan zistil, že mu prišla úhrada zálohy od Nely. Aby mal priamo v iKROSe prehľad o úhradách, tak si jednoducho, cez tlačidlo Úhrady, pridal úhradu k tejto zálohovej faktúre.

Milan dokončil www stránku a ide vystaviť faktúru. V spodnej časti zálohovej faktúry si pozrel Prepojené doklady, aby si overil, či už faktúra nebola vystavená.

Tu vidí, že faktúru ešte nevystavil. Z uhradenej zálohovej faktúry potom jedným klikom vystavil faktúru, v ktorej sa automaticky odpočítala uhradená záloha, upravil položky faktúry a poslal ju Nele.

Takto vystavenú faktúru si Milanova účtovníčka pohodlne stiahne z iKROSu do svojho účtovníctva, kde ju na pár klikov zaúčtuje. Keď účtovníčka spracuje bankový výpis s úhradou faktúry, Milan to uvidí priamo v iKROSe.

Samozrejme každá firma má svoj obchodný cyklus, svoj systém obchodovania. Modulom Obchod chceme pokryť tie najčastejšie prípady. Ak vám v iKROSe chýba nejaký typ dokladu alebo funkcie, dajte nám určite vedieť. Či už tu na blogu, sociálnych sietiach alebo e-mailom na info@ikros.sk.

Zaujal vás tento článok? Odporučte ho aj svojím priateľom.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty