Menu

Od októbra platí povinná elektronizácia verejného obstarávania

Elektronizácia verejného obstarávania je povinnosťou pre všetkých už od 19. októbra. V zákone o verejnom obstarávaní sa prechodné obdobie, počas ktorého nebola elektronizácia povinnou už viackrát posunulo, no tento dátum je už skutočne finálny. Pre niektorých potešujúca správa, pre iných správa, vyvolávajúca paniku.

Možno sa pri čítaní týchto riadkov pýtate, čo si predstaviť pod pojmom povinná elektronizácia. Predovšetkým vás čaká zmena zaužívaných procesov a pravdepodobne aj zopár školení.

Menej administratívy a viac času

Elektronizácia však nie je žiadny strašiak. Prináša so sebou aj množstvo pozitív ako napríklad uľahčenie administratívnej práce, urýchlenie a zefektívnenie procesov obstarávania a v neposlednom rade šetrí naše lesy. Jednoducho povedané, zostane vám viac času na iné aktivity, na ktoré možno doteraz nezostal priestor. Kratšie lehoty na predkladanie ponúk a ich vysvetľovanie, plynulejšia komunikácia, či zníženie administratívnej záťaže. Aj toto všetko so sebou elektronizácia prináša.

Zadanie, spracovanie aj oceňovanie

S CENKROSOM 4 si nemusíte robiť žiadne starosti. Plná podpora pri vytváraní zadaní ako aj spracovaní a oceňovaní súťažných podkladov je u nás samozrejmosťou.

 

Zadávateľ

  • Spracuje rozpočet pre verejnú súťaž
  • Skontroluje rozpočet a nahrá zadanie od projektanta
  • Exportuje zadanie pre súťaž na stavebné práce
  • Vyhodnotí zadania od rôznych uchádzačov elektronicky
  • Sleduje fakturáciu počas realizácie stavby

Dodávateľ

  • Vytvorí rozpočet alebo nahrá zadanie súťaže na pár klikov
  • Vykalkuluje vlastné priame, režijné náklady a zisk
  • Vytvorí cenu do ponuky
  • Exportuje svoje ceny späť do zadania
  • Sleduje zrealizované práce, postupne fakturuje vykonané práce

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty