Menu

Odložili ste si daňové priznanie 2021 k dani z príjmov?

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2022, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.

Odklad lehoty o tri mesiace

Daňovníci, ktorí mali v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo Slovenska, si mohli predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace, najneskôr do konca júna.

K najčastejším dôvodom, ktoré viedli daňovníkov k odkladu daňového priznania, je získanie dlhšieho času na jeho vypracovanie alebo im do podania v riadnom termíne chýbali doklady. V niektorých prípadoch boli dôvody čisto ekonomické. Napríklad daň z príjmov môže daňovník zaplatiť neskôr, namiesto marca až v júni. Ušetrí aj na sociálnych odvodoch, pretože vznik ich platenia alebo zvýšenie sa posunie z júla na október 2022. Odklad daňového priznania má tiež vplyv na platenie preddavkov na daň. Preddavky je daňovník povinný platiť, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 € a preddavkové obdobie začína od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V prípade júnového odkladu toto obdobie začína 1. júla.

Podajte odložené daňové priznanie s TAXOU

Splňte si svoju daňovú povinnosť aj bez študovania zákonov. S programom TAXA to zvládnete za pár minút. TAXA navyše urobí väčšinu práce za vás. 

Aktualizované 1. 6. 2022:

Posledný mesiac na podanie daňového priznania

Rovných 30 dní majú daňovníci na splnenie zákonnej povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok. Podľa štatistík očakáva finančná správa viac ako 280 tisíc odložených priznaní, pričom pomer fyzických a právnických osôb je približne rovnaký.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty