Menu

OLYMP: Nová verzia 17.50

Vydali sme pre vás novú verziu programu OLYMP 17.50, v ktorej môžete využívať nové funkcie:

Editor reportov

Umožní vám do vybraných dokumentov dopĺňať údaje a meniť aj ich vzhľad (doplniť logo, pečiatku, zmeniť formát písma,..). V novej verzii si už budete môcť upravovať prvé dokumenty: Zoznam pracovníkov, Rekapituláciu miezd, Výplatnú pásku – výpis zložiek, Pracovnú zmluvu.

Elektronické služby zdravotnej poisťovne Dôvera

Do programu sme zapracovali elektronické služby zdravotnej poisťovne Dôvera. Tieto služby vám pomôžu eliminovať riziko chýb v prípadoch, kedy si zamestnanec nesplní oznamovaciu povinnosť alebo uvedie nesprávne údaje.
Minulý rok ste si mohli navrhnúť v dotazníku nové funkcie Olympu, ktoré by vás potešili pri práci. Najviac z vás žiadalo:

Kalkulačka príspevkov na stravné lístky

Ďalšia kalkulačka rozširuje rodinu pomocníkov pri vašej práci a pridáva sa k Mzdovej, Dovolenkovej a bežnej kalkulačke. Táto vám pomôže stanoviť optimálnu výšku príspevku zamestnávateľa na stravné lístky.

Evidencia období poberania daňového bonusu

Čoraz častejšie nie je obdobie poberania DB súvislé, napr. z dôvodu prerušenia štúdia, striedavého uplatňovania DB medzi rodičmi a pod. Od novej verzie vás už tieto situácie neprekvapia, keďže v evidencii poberania DB už budete môcť zadať viacero období.

Počet zamestnancov k určitému dátumu

Novým dokumentom rýchlo zistíte, koľko zamestnancov pracovalo v pracovnom pomere k vami zvolenému dátumu. Využijete to napríklad pre potreby vašich štatistík.<

Vylepšenie pri zmene dohodnutej mzdy

Stane sa aj vám, že pri pridaní zmeny pracovnej zmluvy s novou dohodnutou tarifou zabudnete pridať aj novú zložku mzdy? Od novej verzie vás na to upozorní program.

Exekúcie – automatické ukončenie pri splatení

Privítate, ak vás program upozorní, že sa vo výplate zráža posledná čiastka exekúcie a zrážka tak bude splatená? Aj táto situácia je v novej verzii programu vyriešená.

Získajte novú verziu

 Pri platnom Balíku podpory si stiahnite verziu priamo z programu alebo z našej internetovej stránky.

Stiahnuť

Ak máte Balík podpory neplatný, predĺžite si ho pohodlne v KROS účte.

KROS účet

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty