Menu

Paušálne ustanovené náhrady

Podľa vyhlášky 218/2018 účinnej od 1. 8. 2018, znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu hotových výdavkov za vyhotovenie:

  • znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 2,66 eura,
  • prvých 100 znaleckých úkonov alebo prekladateľských úkonov v kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 4,66 eura,
  • každého ďalšieho úkonu v tom istom kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 2,83 eura.

Tieto zmeny sme zapracovali do najnovšej verzie programu MEMO nasledovne:

  • Počet vyhotovených úkonov je v programe pevne stanovený na jeden. To znamená, že si vyberiete jednu z troch možností uvedených vyššie a zvyšné dve vymažete pomocou tlačítka Vymaž.

  • Pri vyhotovení úkonu v listinnej podobe môžete navyše zadať nasledujúce položky:

vyhotovenie čiernobieleho listu znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,

vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3.

  • Pri vyhotovení elektronického úkonu tieto položky jednoducho vymažete.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty