Menu

Pomoc od štátu pre poskytovateľov sociálnych služieb a ostatných zamestnávateľov

#spolutodame   #skrosomdoma

V rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ prichádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s novou aktivitou zameranou na pomoc poskytovateľom sociálnych služieb. Vďaka poskytnutým príspevkom pomôže vytvoriť nové pracovné miesta a prispeje tak k vyriešeniu dlhodobého nedostatku pracovníkov v uvedenej oblasti.

Podmienky príspevku v oblasti sociálnych služieb

Ak zamestnávateľ, ktorý je registrovaný pre poskytovanie sociálnych služieb, vytvorí na minimálne 9 mesiacov pracovné miesto pre nezamestnaného evidovaného na úrade práce, úrad ho podporí jednorazovým finančným príspevkom. Určený je na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca za celých 9 mesiacov. Strop mesačného príspevku je 1366,59 €.

Pomoc pre ostatných zamestnávateľov

Ak zamestnávateľ , ktorý podniká v ľubovoľnej oblasti, minimálne na 6 mesiacov vytvorí nové pracovné miesto pre evidovaného nezamestnaného, môže rovnako žiadať o príspevok. V prípade, že sa nezaviaže na jeho ďalšie udržanie, úrad práce mu na úhradu mzdy zamestnanca za obdobie 6 mesiacov vyplatí jednorazovo sumu, ktorá predstavuje 66 % celkovej ceny práce zamestnanca. Mesačná výška príspevku však nepresiahne 949,42 €.

Zaviazaním sa zamestnávateľa, že polročné pracovné miesto udrží ďalšie 3 mesiace, stúpne jeho nárok na príspevok, a to až do výšky 85 % celkovej ceny práce zamestnanca za 6 mesiacov. Maximálne však v tomto prípade na mesiac môže získať 1 222,74 €.

Pri určení maximálnej výšky príspevkov, či už v jednom alebo druhom prípade, sa vychádzalo z príslušného percenta (95 %) celkovej ceny práce vypočítanej z celoslovenskej priemernej mzdy za 1. – 3. štvrťrok 2019.

Dôležité pre všetkých žiadateľov o príspevok

Nezamestnaní, na ktorých chce zamestnávateľ čerpať príspevky, musia byť v evidencii minimálne jeden mesiac pred prijatím na novovytvorené pracovné miesto. Takéto pracovné miesto je pritom potrebné vytvoriť najneskôr k 1. 1. 2021. Úrady práce žiadosti o príspevok prijímajú písomne najneskôr do 4. 12. 2020.

V decembri MPSVsR plánuje ďalšiu fázu podpory zamestnanosti. Naďalej pre vás budeme sledovať, aké formy podpory vám môžu pomôcť. Čítajte preto aj naše ďalšie články.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty