Menu

Pozrite si, aké zmeny stravného nás čakajú od 1. 12. 2016

Vzhľadom na to, že bola splnená podmienka pre navýšenie sumy stravného, vláda predložila k 1. 12. 2016 návrh na jeho zvýšenie. 

Na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sú sadzby stravného na tuzemské pracovné cesty určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma.

Do 30. 11. 2016 sú stanovené nasledovne:

   • 4,20 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
   • 6,30 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
   • 9,80 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Od 1. 12. 2016 sa sumy stravného na tuzemské pracovné cesty zvýšia a budú platné aj pre rok 2017, kým nedôjde k novelizácií opatrenia MF SR:

   • 4,50 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
   • 6,70 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
   • 10,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zvýšenie sumy stravného, stanovenej pre prvé časové pásmo, ovplyvní:

   • výšku ceny stravných lístkov,
   • výšku povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom, ktorí v rámci pracovnej zmeny vykonávajú prácu viac ako 4 hodiny.

Zamestnávateľ je v zmysle § 152 ods. 2 a ods. 3 Zákonníka práce povinný prispievať na stravovanie zamestnancom najmenej 55 % ceny jedla. Suma príspevku na stravovanie sa môže líšiť medzi jednotlivými zamestnávateľmi. Napríklad ak má zamestnávateľ vlastné stravovacie zariadenie, kde obed pre zamestnanca stojí 3,00 €, minimálny príspevok na stravovanie bude v tomto prípade 1,65 € (3 x 0,55).

Maximálna výška príspevku na stravovanie je určená na 55 % stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. 12. 2016 bude môcť zamestnanec dostať príspevok od zamestnávateľa maximálne vo výške 2,48 € (4,50 x 0,55).  Ak je cena jedla 6,00 €, maximálny príspevok zamestnávateľa bude 2,48 € (6,00 x 0,55 = 3,30 € > 2,48 €). Zvyšnú časť si hradí zamestnanec sám.

Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce musí hodnota stravného lístka predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. 12. 2016 bude mať zamestnanec nárok na stravný lístok minimálne v hodnote 3,38 € (4,50  x 0,75). 

Ak zamestnávateľ vydáva zamestnancom stravné lístky, minimálnou výškou príspevku sa rozumie 55 % hodnoty stravného lístka, čo od 1. 12. 2016 bude predstavovať sumu 1,86 € (3,38 x 0,55). Aj v tomto prípade platí, že maximálna výška príspevku zamestnávateľa predstavuje 2,48 €.

Napríklad ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom sprostredkovateľa a nakupuje pre nich stravné lístky v hodnote 3,50 €, minimálny príspevok zamestnávateľa za jednu poukážku je 1,93 € (3,50 x 0,55) a maximálny príspevok zamestnávateľa za jednu poukážku je 2,48 €.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty