Menu

Pozrite si nový dizajn a novinky v mzdovom softvéri

Pripravili sme pre vás novú verziu programu OLYMP 16.50 v novom dizajne, s modernejším vzhľadom a zároveň intuitívnejším a rýchlejším ovládaním. Okrem prepracovaného dizajnu, nová verzia prinesie aj množstvo vylepšení a nových užitočných funkcií.

Novinky vo verzii OLYMP 16.50

Nové menu programu – jednoduchší a modernejší vzhľad

 • Klasické rozbaľovacie menu nahradíme modernejším kvôli intuitívnejšiemu a rýchlejšiemu ovládaniu.

Úvodná obrazovka – informácie o Balíku podpory

 • v časti Potrebujete pomoc? nájdete informáciu o type zakúpeného Balíka podpory (Mini, Štandard, Prémium),
 • jednoducho a rýchlo objednáte vyšší Balík podpory, prípadne čerpáte výhody z balíka.
 • pre zobrazenie týchto informácií je potrebné nanovo stiahnuť licenčný súbor zo Zóny pre klienta (O programe – Stiahnutie licenčného súboru).

Generovanie PP po strediskách

 • pri generovaní Prevodného príkazu banke, Zahraničného prevodu a Úhrady miezd v hotovosti je možné zvoliť, či sa majú prevodné príkazy generovať za celú firmu bez členenia, s členením na strediská alebo iba za zvolené stredisko,
 • program vytvorí za každé stredisko zadané v Personalistike samostatný prevodný príkaz, čím získate lepší prehľad o platbách za jednotlivé strediská
 • účet príkazcu pre každé stredisko zadáte priamo na príslušnom stredisku (Organizácia – Bankové účty),

O ďalších zmenách v prevodných príkazoch sa dozviete v prílohe.

Dokumenty

 • Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní je  možné vytlačiť aj za mesiac, ktorý ešte nie je pridaný v ročnom  kalendári,

 • Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné  účtovníctvo je možné tlačiť už aj pre vybraný okruh zamestnancov  (označených, zobrazených, všetkých resp. za aktuálneho  zamestnanca),

 • aktualizovaný dokument Posudok o zdrav.spôsobilosti.

Rozpis platieb DDS – IBAN

 • v dokumentoch aj v exportoch  príspevkov Doplnkového dôchodkového sporenia sa všetky bankové  účty uvádzajú vo formáte IBAN.

Stav výplat

 • v zostave Profesionál je  možné nastaviť vlastný stav výplat (farebné označnenie) – napr. dokončená, rozpracovaná, pričom každému stavu je možné navyše nastaviť farbu a názov,
 • podľa stavu je možné zamestnancov označovať a filtrovať,
 • v každej výplate je možné zadať poznámku pre zaznamenanie dôležitých informácii.

Nové funkcie, o ktorých ste rozhodli prostredníctvom dotazníka

Náhľad v exportoch

 • pri exportoch do Sociálnej a zdravotných poisťovní je možné označiť voľbu zobraz náhľad, na základe čoho program po vytvorení exportu automaticky zobrazí aj tlačovú zostavu,
 • pri exporte ELDP sa nachádza voľba zobraz editovateľný náhľad. Po jej označení môžete údaje upravovať ešte pred exportovaním alebo tlačou,
 • pri  exporte mesačného prehľadu a ročného hlásenia na DÚ pribudla voľba zobraz v e-Daniach.  Po vyexportovaní sa výkaz automaticky otvorí priamo v e-Daniach, kde ho môžete ďalej upraviť, vytlačiť, odoslať alebo len skontrolovať.

Pomocou náhľadov si môžete údaje jednoduchšie skontrolovať.

 

Kalkulačka na informatívny  prepočet dovolenky zamestnanca

 • Dovolenkovú  kalkulačku nájdete na záložke Mzdové funkcie v časti Kalkulačky,
 • po zadaní základných údajov rýchlo  zistíte informatívny nárok na dovolenku za odpracované dni/za kalendárny rok  (napr. u zamestnanca, ktorý práve nastupuje do pracovného  pomeru).

Dokumenty

 • pri tlači dokumentu Vyhlásenie na zdanenie príjmov pribudla na karte Nastavenia dokumentu voľba Vyplniť údaje o vyživovaných deťoch. Program na dokument uvedie deti zamestnanca, na ktoré si zamestnanec vo zvolenom období uplatňuje nárok na daňový bonus,

 • nový dokument Potvrdenie o dobe práceneschopnosti a poberaní náhrady príjmu pri PN (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).

Identifikácia platby pre daňový úrad

 • v bankových účtoch (Organizácia – Bankové účty) je pri druhu účtu “daňový úrad – preddavok” doplnené políčko Daňový úrad pre zadanie príslušného krajského mesta, pričom do názvu si môžete zadať vlastný názov účtu pre lepšiu identifikáciu platby.

Ako získať novú verziu?

Uhraďte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali 15.6.2016 a získate novú verziu na DVD a elektronickú publikáciu mailom. Všetky predfaktúry pohodlne a rýchlo uhradíte cez Zónu pre klienta.

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu Olymp cez menu Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu, alebo z našej internetovej stránky.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty