Menu

Prečo zamestnancom vznikajú rozdielne nároky na dovolenku?

Každý zamestnanec pracujúci na hlavný pracovný pomer má nárok na dovolenku a to v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru v kalendárnom roku.

Zamestnanci, ktorí u zamestnávateľa neodpracovali v kalendárnom roku aspoň 60 pracovných dní, majú nárok na dovolenku v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok a to  za každých 21 odpracovaných dní.

Zamestnanci, ktorí u zamestnávateľa v kalendárnom roku už odpracovali 60 pracovných dní, majú nárok na dovolenku za kalendárny rok, alebo na jej pomernú časť a to za každý celý odpracovaný mesiac.

Prečo sa nárok na dovolenku môže u jednotlivých zamestnancov líšiť?

Pre správne určenie nároku na dovolenku je najskôr potrebné určiť celoročný nárok, z ktorého budeme vychádzať pri výpočte pomernej časti dovolenky, alebo dovolenky za odpracované dni. Pri jeho určení vždy vychádzame zo 4 týždňového nároku (zamestnanci mladší ako 33 rokov), alebo 5 týždňového nároku(zamestnanci, ktorí do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšia najmenej 33 rokov).

Ďalej je dôležité určiť počet pracovných dni v týždni, počas ktorých zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa prácu, nakoľko od počtu pracovných dní sa odvíja samotný nárok na dovolenku.

Ako u zamestnanca vypočítať správne nárok na dovolenku?

Príklad č. 1:

Zamestnanec má 25 rokov a u zamestnávateľa vykonáva prácu 5 dni v týždni počas celého roka 2016.

Riešenie:

Celoročný nárok na dovolenku = 5 pracovných dní x 4 týždne (zamestnanec má menej ako 33 rokov) = 20 dní.

 

Príklad č. 2:

Zamestnanec dovŕši v roku 2016 33 rokov a u zamestnávateľa vykonáva prácu 5 dni v týždni počas celého roka 2016.

Riešenie:

Celoročný nárok na dovolenku = 5 pracovných dní x 5 týždňov (zamestnanec dovŕši 33 rokov do konca kalendárneho roku 2016) = 25 dní.

 

Príklad č. 3:

Zamestnanec má 35 rokov, nastúpil do zamestnania 4.1.2016 a u zamestnávateľa vykonáva prácu 5 dni v týždni.

Riešenie:

Celoročný nárok na dovolenku = 5 pracovných dní x 5 týždňov (zamestnanec dovŕši 33 rokov do konca kalendárneho roku 2016) = 25 dní.

Pomerná časť dovolenky za celé odpracované mesiace = 25 / 12 mesiacov x 11 celých odpracovaných mesiacov  = 23 dní.

Za január zamestnancovi nárok na dovolenku nevzniká, nakoľko pracovný pomer vznikol až 4.1.2016 

Ako vypočítať nárok na dovolenku, ak zamestnanec nevykonáva prácu 5 dní v týždni?

Príklad č. 1:

Zamestnanec má 20 rokov a u zamestnávateľa vykonáva prácu 3 dni v týždni počas celého roka 2016.

Riešenie:

Celoročný nárok na dovolenku = 3 pracovné dni x 4 týždne (zamestnanec má menej ako 33 rokov) = 12 dní.

 

Príklad č. 2:

Zamestnanec má 38 rokov a u zamestnávateľa pracuje striedavo v krátkom a dlhom týždni. V krátkom týždni pracuje 2 dni a v dlhom týždni pracuje 5  dni.

Riešenie:

Zamestnanec v priemere odpracuje 3,5 dňa v týždni (2 dni + 5 dni / 2 týždne).

Celoročný nárok na dovolenku = 3,5 pracovných dní x 5 týždňov = 17,5 dňa.

Čo v prípade, že zamestnanec neodpracuje u zamestnávateľa aspoň 60 pracovných dní?

Príklad č. 3:

Zamestnanec má 29 rokov, pracovný pomer trval od 4.1.2016 do 29.2.2016 a u zamestnávateľa vykonával prácu 5 dni v týždni.

Riešenie:

Zamestnanec odpracoval len 41 pracovných dní (20 dní v januári a 21 dní vo februári), čo je menej ako 60 pracovných dní, preto má nárok na dovolenku len za odpracované dni v rozsahu 1/12 za každých 21 odpracovaných dní.

Nárok na dovolenku = 41 odpracovaných dní / 21 pracovných dní = 1,9523. Zamestnanec má nárok na dovolenku v rozsahu 1/12 z celoročného nároku.

Nárok na dovolenku = 5 pracovných dní x 4 týždne / 12 x 1 = 1,5666 dňa = 1,5 dňa.

 

Zákonník práce neustanovuje spôsob zaokrúhľovania počtu dní pri určení nároku na dovolenku zamestnanca, preto pri výpočte vychádzame z pravidiel pre matematické zaokrúhľovanie. To znamená, že pomernú časť dovolenky zaokrúhľujeme nasledovne:

do 0,25 vrátane smerom nadol, nad 0,25 do 0,75 vrátane na pol dňa a nad 0,75 smerom nahor.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty