Menu

Pripravili sme nové verzie programov ALFA 18.12 a OMEGA 15.13

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o nových verziách programov ALFA – jednoduché účtovníctvo a OMEGA – podvojné účtovníctvo.

 

Nová verzia ALFA 18.12

Najdôležitejšie novinky 18.12:

 • Export daňového priznania DPH pre daňový úrad (XML) pre rok 2012.
 • Opravený prehľad o firme na úvodnej obrazovke. V záložke Evidencia DPH sa zobrazovala nesprávna suma vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu.
 • Opravená chyba, ktorá vznikla pri vytváraní príjemok a výdajok, ak bol pri výbere skladových kariet použitý rýchly filter.
 • Opravená chyba pri tlači zostavy “Mini – dvojstranová zostava (diel A z AB)” peňažného denníka, kedy sa nezobrazoval rovnaký počet riadkov ako na zostave “Mini – dvojstranová zostava (diel B z AB)”.

Novinky verzie 18.11:

 • V novej verzii vytvoríte a vytlačíte Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 (typ A aj B). Tlačivo stačí podpísať a odovzdať na daňovom úrade.
 • Daňové priznanie k DPH vytlačíte na novom tlačive (platné od 1. 1. 2012).
 • Elektronické podávanie priznaní na DÚ – od 1. 4. 2012 povinná legislatíva. Podľa nového Daňového poriadku musia platitelia DPH všetky daňové priznania (DPH, DPFO, DPMV) a výkazy doručovať na daňový úrad len elektronicky. Pôvodná lehota 1. 1. 2012 je posunutá na 1. 4. 2012. V programe je zapracovaný export pre daňový úrad (XML) s postupom elektronického podávania.
 • Každé daňové priznanie uložíte a odošlete emailom jednoduchšie ako doteraz – pošlete len jeden PDF súbor.

Stiahnuť

Ako získate novú verziu ALFA 18.12?

 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou dňa 6. 2. 2012 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii platný Balík podpory.
 • Ak máte platný Balík podpory aspoň do 1. 1. 2012, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky.

 

Nová verzia OMEGA 15.13

Najdôležitejšia novinka verzie 15.13:

 • Do programu bol zapracovaný export daňového priznania DPH vo formáte XML.Od 1.4.2012 musia platitelia DPH podľa nového Daňového poriadku doručovať všetky daňové priznania na daňový úrad len elektronicky. Z programu OMEGA môžete export daňového priznania DPH vo formáte XML urobiť už teraz.

Ďalšie novinky verzie 15.10:

 • Daňové priznanie k DPH pre rok 2012 už podáte na novom výkaze.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2011 môžete vyplniť v novom priznaní.
 • Poznámky k účtovnej závierke nemusíte vypĺňať ručne – za rok 2011 vyplníte poznámky v programe podľa aktuálnej legislatívy.
 • Aktualizovaný číselník daňových úradov – od 1.1.2012 je zriadených 8 daňových úradov v sídlach krajov. V programe je zapracovaný nový číselník DÚ, ktorý využijete pri práci s výkazom DPH a pri hlásení platieb FO.
 • V tejto verzii programu nájdete aj nový Cash flow pre rok 2011.

Stiahnuť

Ako získate novú verziu OMEGA 15.13?

 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou dňa 6.2.2012 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Predfaktúru najrýchlejšie uhradíte cez Zónu pre klienta. Ak ste predfaktúru neobdržali, Balík podpory si môžete objednať a uhradiť v Zónu pre klienta.
 • Ak máte platný Balík podpory aspoň do 1.1.2012, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty