Menu

Pripravili sme nové verzie programov ALFA 18.50, ALFA plus 3.51, OLYMP 12.50, OMEGA 15.51

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o vydaní nových verzií programov ALFA a ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OLYMP – mzdy a personalistika, OMEGA – podvojné účtovníctvo, ktoré sú k dispozícií od 1.7.2012.

Nová verzia ALFA 18.50

Najdôležitejšie novinky:

 • Prišla Vám faktúra až po podaní daňového priznania DPH a neviete, čo s ňou? Zapíšte ju do evidencie záväzkov a nastavte si dátum, kedy chcete uplatniť odpočet dph.
 • Príjemku alebo výdajku nájdete rýchlejšie ako doteraz – stačí zadať pár znakov.
 • Legislatívna zmena pri odpisovaní dlhodobého majetku – v prvom roku odpisovania si môžete uplatniť už len pomernú časť odpisu.
 • Vytlačte si intervalovú uzávierku za zvolené obdobie. Vybrať si môžete súhrnné alebo podrobné zobrazenie údajov o predaji cez registračnú pokladnicu.
 • Viac informácií nájdete v tejto novinke.

stiahnuť

Ako získať novú verziu ALFA 18.50?

 • Nová verzia je dostupná od 1. 7. 2012. Pre nainštalovanie verzie je potrebné mať platný Balík podpory.
 • Ponuku na novú verziu na CD zasielame poštou vybraným používateľom dňa 18. 6. 2012 spolu s ponukou na prechod na program ALFA plus so zľavou 70%.
  • Chcete prejsť na ALFU plus so zľavou 70%?Uhraďte farebnú predfaktúru a zašleme Vám program ALFA plus na CD a brožúru “Prechádzame na ALFA plus”. Viac o prechode na stránke www.kros.sk/prechod.
  • Chcete zostať pri programe ALFA?Uhraďte čiernobielu predfaktúru a zašleme Vám CD s obnovenou platnosťou Balíka podpory ku programu ALFA.
 • Predfaktúry najrýchlejšie uhradíte cez Zónu pre klienta.
 • Ak máte platný Balík podpory, novú verziu si po 1.7.2012 stiahnite priamo v programe cez menu Alfa/Stiahnutie upgrade z Internetu alebo na https://www.kros.sk/alfa/upgrade.

Nová verzia ALFA plus 3.51

Najdôležitejšie novinky:

 • Potrebujete vedieť, aké ste mali výdavky – napríklad na PHL? Jednoducho si ich vytlačte cez prehľady buď sumárne alebo členené po dokladoch.

 • Pridajte si pečiatku na príjmové, výdavkové a interné doklady. Doklady už nemusíte ručne pečiatkovať.

 • Prišla Vám faktúra až po podaní daňového priznania DPH a neviete, čo s ňou? Zapíšte ju do evidencie záväzkov a nastavte si dátum, kedy chcete uplatniť odpočet dph.

 • Doplňte si v evidencii pohľadávok a záväzkov ku predmetu fakturácie stĺpec peňažného denníka a jeho členenie. Pri úhrade ich nemusíte ručne vyberať,  automaticky sa Vám prenesú do dokladu.

 • Označili ste si niektoré doklady v evidencii pohľadávok a záväzkov a zaujíma Vás ich hodnota? Zapnite si info „Súčty za označené v EUR“.

 • Nové tlačové zostavy – Peňažný denník zúžený 2 – dielny, Príjemka/Výdajka v predajných cenách, Adresy partnerov na obálky a štítky, Dodací list bez cien, Skladové karty, Karty dlhodobého majetku a iné.

 • Prispôsobte si poradie dolného panela banky a pokladnice v peňažnom denníku. Môžete sa rozhodnúť, či chcete mať banku a pokladnicu vpravo alebo vľavo.

 • Pridávate viac položiek do faktúry? Zmeňte si ich poradie, posledná položka môže byť prvá a prvá posledná.

stiahnuť

Ako získať novú verziu ALFA plus 3.51?

 • Nová verzia je dostupná od 1. 7. 2012. Pre nainštalovanie verzie je potrebné mať platný Balík podpory.
 • Ponuku na novú verziu na CD zasielame poštou dňa 18. 6. 2012 používateľom programu ALFA plus.
  • Ak chcete novú verziu na CD, uhraďte zaslanú predfaktúru. Najrýchlejšie ju uhradíte cez Zónu pre klienta.
 • Ak máte platný Balík podpory, novú verziu si môžete po 1.7.2012 stiahnuť priamo v programe cez menu Program/Aktualizácia.

Nová verzia OLYMP 12.50

Najdôležitejšie novinky:

 • Nová výška životného minima a daňového bonusu.
 • Máte zamestnanca, ktorý u Vás pracuje na dva HPP? Už môžete zadať súbežný pracovný pomer aj pre dva HPP, navyše program automaticky skontroluje zhodu rodného čísla.
 • Storno prihlášky do SP a ZP nemusíte vykonávať ručne, nájdete ho v programe.
 • Nový modul – Evidencia školení Vám umožní sledovať, ktoré školenia zamestnanci absolvovali, plánovať školenia, členiť ich podľa druhu, evidovať preukazy a tlačiť výstupné zostavy (prezenčky, zoznamy absolvovaných školení…). Program Vás navyše upozorní na potrebu obnoviť preukaz/certifikát/školenie (modul je dostupný len v zostave Profesionál).
 • Pri zadaní dátumu ukončenia pracovného pomeru už všetky zmeny a dodatky pracovnej zmluvy program ukončí automaticky.
 • Pri nástupe na materskú dovolenku program vypočíta predpokladaný dátum ukončenia.
 • Nové dokumenty:
  • Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na výkaze poistného a príspevkov
  • Rekapitulácia zrazeného výživného a exekúcií vrátane zostatkov
  • Univerzálne Potvrdenie o príjme (napr. aj pre ÚPSVaR)
  • Dohoda o hmotnej zodpovednosti aj pre dohodárov
 • Ďalšie desiatky vylepšení.

stiahnuť

Ako získať novú verziu OLYMP 12.50?

 • Nová verzia je dostupná od 1. 7. 2012. Pre nainštalovanie verzie je potrebné mať platný Balík podpory.
 • Ponuku na novú verziu zasielame poštou dňa 15. 6. 2012 vybraným používateľom programu OLYMP.
  • Ak chcete novú verziu na CD, uhraďte zaslanú predfaktúru. Najrýchlejšie ju uhradíte cez Zónu pre klienta.
 • Ak máte platný Balík podpory, novú verziu si po 1.7.2012 stiahnite priamo v programe.

Nová verzia OMEGA 15.51

Najdôležitejšie novinky:

 • Zdajú sa Vám údaje v programe malé? Jedným klikom si zväčšite písmo v zozname dokladov.
 • Stalo sa Vám, že ste potrebovali rýchlo pozrieť prepojený doklad? V novej verzii Vám na to stačí jeden klik. Prepojený doklad si pozriete aj v doklade, s ktorým práve pracujete.
 • V dokladoch fakturácie a príjme na sklad bola pridaná možnosť zadať cenu spolu za doklad.
 • Pracujete s registračnými pokladňami alebo fiskálmi? Využite nové funkcie (prístupné už od verzie 15.20):
  • Úhrada dobropisu a storno faktúry, vrátanie platby
  • Automatická tlač kópie bločku, tréningový režim, sťahovanie žurnálu a ďalšie.
 • Viete o legislatívnej zmene od 1.1.2012 v majetku? Od verzie 15.20 bola zapracovaná zmena vo výpočte a uplatňovaní daňových odpisov. V 1.roku odpisovania máte nárok len na pomernú časť z ročného odpisu.
 • Aktualizovali sme zoznam peňažných ústavov a zoznam miest a obcí.

 stiahnuť

Ako získate novú verziu OMEGA 15.51?

 • Nová verzia je dostupná od 1. 7. 2012. Pre nainštalovanie verzie je potrebné mať platný Balík podpory.
 • Ponuku na novú verziu zasielame poštou dňa 15. 6. 2012 vybraným používateľom programu OMEGA spolu s akciovou  ponukou na moduly Cestovné príkazy a Kniha jázd.
  • Ak chcete získať novú verziu na CD a využiť akciu na moduly Cestovné príkazy a Knihu jázd, uhraďte farebnú predfaktúru. 
  • Ak chcete získať iba novú verziu OMEGA na CD, uhraďte bielu predfaktúru.
  • Predfaktúru najrýchlejšie uhradíte v Zóne pre klienta.
 • Ak máte platný Balík podpory, novú verziu si po 1.7.2012 stiahnite priamo v programe.

Chcete dostať oznam, akonáhle budú k dispozícii nové verzie programov?

Páčia sa Vám novinky v programoch?

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty