Menu

Pripravili sme nové verzie programov ALFA plus 4.50, ALFA 19.50, OLYMP 13.50, OMEGA 16.50 a CENKROS plus 16.50

Vážení používatelia,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o nových verziách programov.

Nová verzia programu ALFA plus 4.50 obsahuje:

Aktualizované výkazy za rok 2013

Povinná súčasť daňového priznania – Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch sa nachádzajú už vo verzii 4.50. Využijete ich aj priebehu roka napr. pri žiadosti o úver v banke. Dôležité zmeny vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch súvisia so zmenou stĺpcov v peňažnom denníku.

Nový vzhľad formulárov

Chcete mať v programe väčší prehľad? Poteší Vás nový vzhľad formulárov. V peňažnom denníku, fakturácii a záväzkoch je zmenené usporiadanie údajov, aby ste ich zadali oveľa rýchlejšie.

Kniha zásob

Vediete skladové hospodárstvo? Vytlačte si Knihu zásob, ktorú vyžaduje legislatíva a poskytuje prehľad o skladových kartách.

Ďalšie novinky

 • Do programu už naimportujete a zaúčtujete aj mzdy dohodárov z programu OLYMP.
 • Účtujete na strediská a zaujíma Vás, ktoré z nich najlepšie hospodári, napr. aké má výdavky na PHL, kancelárske potreby, telefón? Pozrite si prehľad príjmov a výdavkov v členení na strediská.
 • Máte uhradený záväzok alebo pohľadávku a chcete ju ešte dodatočne upraviť? Už nemusíte otvárať peňažný denník a odpájať úhrady, urobíte tak rovno v príslušných evidenciách.
 • Na faktúre už môžete zlúčiť rovnaké fakturované položky.

Stiahnuť

Ako získate novú verziu ALFA plus 4.50?

 • Ak máte platný Balík podpory, novú verziu si stiahnete z našej internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, dňa 17. 6. 2013 sme Vám zaslali preddavkovú faktúru na jeho obnovenie.
 • Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.
 • V prípade otázok k programu ALFA plus nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 51 alebo emailom na alfaplus@kros.sk.

Nová verzia programu ALFA 19.50 obsahuje:

Aktualizované výkazy za rok 2013

Povinná súčasť daňového priznania – Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch sa nachádzajú už vo verzii 19.50. Využijete ich aj priebehu roka napr. pri žiadosti o úver v banke. Dôležité zmeny vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch súvisia so zmenou stĺpcov v peňažnom denníku.

Nová daňová tabuľka

Chcete vedieť, koľko budete platiť daň? Pozrite si daňovú tabuľku, v ktorej sú nové nezdaniteľné časti. Zaujímať Vás bude aj daň vypočítaná podľa nových sadzieb.

Zoznam rizikových platiteľov DPH

Overte si v programe, či Váš dodávateľ plní povinnosti voči daňovému úradu. Znížite tak riziko, že DPH zaplatíte za neho.

Kniha zásob

Vediete skladové hospodárstvo? Vytlačte si Knihu zásob, ktorú vyžaduje legislatíva a poskytuje prehľad o skladových kartách.

Ďalšie novinky

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013. Ak používate pri podnikaní auto, zmeny pri výpočte dane sa týkajú aj Vás.
 • Do programu už naimportujete a zaúčtujete aj mzdy dohodárov z programu OLYMP.
 • Od 1. 1. 2013 je schválený nový Zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Ak budete účtovať hotovostnú platbu za viac ak 5 000 €, program Vás na to upozorní.

Stiahnuť

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnite z našej internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, dňa 17. 6. 2013 sme Vám zaslali preddavkovú faktúru na jeho obnovenie.
 • Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.

 • V prípade otázok k programu ALFA nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 51 alebo emailom na alfa@kros.sk.

Nová verzia programu OMEGA 16.50 obsahuje:

 • Aktualizovali sme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na rok 2013. V programe vytlačíte aj Oznámenie o zániku daňovej povinnosti.
 • Údaje z faktúry uvidíte na novom infopaneli, faktúru už nemusíte otvárať.
 • Získajte peniaze za Vaše faktúry skôr. Vytlačte ich s QR kódom a uhradia Vám ich cez mobil rýchlejšie a bez omylu.
 • Na faktúrach a dodacích listoch už môžete tlačiť čiarový kód položky pre ľahšiu manipuláciu s tovarom.
 • Tlačíte faktúru z viacerých dodacích listov? Rýchlejšie ju odkontrolujete – položky sú zoradené po dodacích listoch.
 • Tlačíte si Knihu analytickej evidencie po mesiacoch? Nájdete tu medzisúčty za syntetický účet.
 • Rýchlejšia kontrola skladu s účtovníctvom. Ako je príjemka – výdajka zaúčtovaná uvidíte aj bez uzávierky skladu.
 • Predávate tovar a služby v hotovosti? Využite nový Maloobchod.
   • Zákazníka obslúžite skôr cez zrýchlené vyhľadanie a pridanie položky na účtenku.
   • Zľavu pridáte rýchlejšie priamo na položke.
   • Potrebujete naraz obslúžiť viacerých zákazníkov? Využite rozblokovaný nákup.
   • Rýchla zmena pokladníka.
   • Uzávierku, vklad/výber hotovosti urobíte jedným klikom priamo v maloobchode.
   • Uľahčite si kontrolu dennej tržby novou zostavou s členením na kredit, šek a hotovosť.

Stiahnuť

Ako získate novú verziu programu OMEGA?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, dňa 17. 6. 2013 sme Vám zaslali preddavkovú faktúru na jeho obnovenie.
 • Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.
 • V prípade otázok k programu OMEGA nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo emailom na omega@kros.sk.

Nová verzia programu OLYMP 13.50 obsahuje:

 • Od 1.7.2013 program použije pre výpočty novú výšku životného minima a daňového bonusu.
 • Tlačový formulár sme upravili aj v pravej časti, aby ste ľahko a rýchlo určili, ktoré údaje chcete na dokumente vytlačiť.
 • Potrebuje opraviť firemné údaje? Položky v Podnikových údajoch sme lepšie pomenovali a usporiadali – rýchlejšie tak nájdete to, čo hľadáte. Vylepšenie oceníte aj pri zakladaní novej firmy.
 • Nové dokumenty:
   • Ukončenie pracovného pomeru – už aj zo strany zamestnanca.
   • Prehľad nemocí mesačný – teraz aj v členení po zdravotných poisťovniach.
   • Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov – od 1.7.2013 s novou legislatívou.
   • Podklady k výkazu o práci v školstve – pre štatistický výkaz Škol(MŠVVS SR) 1-04.
   • Ďalšie drobné vylepšenia.

Stiahnuť

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, dňa 17. 6. 2013 sme Vám zaslali preddavkovú faktúru na jeho obnovenie.
 • Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.
 • V prípade otázok k programu OLYMP nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 41 alebo emailom na olymp@kros.sk.

Nová verzia programu CENKROS plus 16.50 obsahuje:

 • Musíte prácne zisťovať a prepisovať ceny materiálov zo skladu? Radi by ste pracovali s materiálmi z účtovníctva priamo pri tvorbe cenových ponúk? Využite novinku programu a preneste materiálové položky z ekonomických programov ALFA plus, OMEGA, POHODA príp. ďalších do vlastnej databázy v programe CENKROS plus. Už nemusíte prácne zisťovať za koľko ste materiál naposledy nakúpili príp. či ho ešte máte na sklade. Stačí iba zmeny pravidelne prenášať do CENKROS plus pomocou Importu z ekonomiky.
 • Podstatnú časť nákladov stavebného diela tvoria náklady na prípravné, projektové, inžinierske a kompletačné činnosti obsahujúce aj vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Preto bol do programu zapracovaný ucelený systém pre položkové rozpočtovanie všetkých očakávaných investičných nákladov stavby aj neočakávaných udalostí na stavbe (archeológia, živelné pohromy…). V novej verzii už na tieto náklady môžete pripraviť podrobný rozpočet a odovzdať investorovi ucelený prehľad nákladov spojených s investíciou.
 • Chcete vedieť informácie o spôsobe počítania množstva pre položku? Nie ste si istý, čo sa do množstva započítava a čo nie? Pri tvorbe rozpočtu alebo spočítavaní množstva pre položky v rozpočte môžete využiť odskok do úvodnej časti cenníka s podrobnosťami o spôsoboch merania položiek. Rýchlo tak dostanete informácie o správnom výpočte množstva položky.
 • Na základe požiadaviek viacerých užívateľov boli do programu zapracované číselníky a reporty k výkazom pre verejné zákazky. V novej verzii programu je možné kategorizovať stavbu a jej časti do klasifikácií CPA a CPV predpísaných legislatívou. Informácie o rozdelení stavby je následne možné vytlačiť alebo exportovať pomocou novej zostavy spĺňajúcej legislatívne náležitosti.
 • Úpravou identifikačných údajov priamo na stavbe prenesiete tieto údaje aj do všetkých objektov,doplnili sme novú tlačovú zostavu Rekapitulácia rozpočtu celej stavby po stavebných dieloch aj novú ikonu pre Pravidlá na použitie katalógov orientačných cien.

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnite z našej internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, dňa 17. 6. 2013 sme Vám zaslali preddavkovú faktúru na jeho obnovenie.
 • Úhradu predfaktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty