Menu

Pripravili sme novú verziu OMEGA 15.71 a CENKROS plus 15.70

Vážení používatelia programu OMEGA a CENKROS plus,

 

dovoľte nám, aby sme vás informovali o vydaní novej verzie programu OMEGA 15.71 a programu CENKROS plus 15.70.

Nová verzia programu OMEGA 15.71:

 • Do programu bola zapracovaná správna tlač Započítania pohľadávokjednostranným právnym úkonom pri započítaní OF s DF. Zároveň bol v tlačovej zostave “Započítanie pohľadávok jednostranným úkonom” zapracovaný aktuálny paragraf zákona.
 • V programe bolo zapracované priebežné zobrazovanie cien položiek, ktoré majú zobrazovacie zariadenie (displej) pre pokladnice E-Fox a FM 4000. Jednotlivé evidované položky, ktoré sa budú priebežne zobrazovať na displeji pokladnice môžete jednoducho odkontrolovať nielen vy, ale aj Váš zákazník.
 • Bol aktualizovaný výkaz Hlásenie pre Intrastat pre rok 2012. Zmena bola v čísle registrácie v záhlaví výkazu. Zároveň bola upravená kontrola na povinnosť vyplnenia údaju Fax v hláseniach Intrastat. Vyplnenie údaju pre Fax je považovaný za povinný údaj a preto pri jeho nevyplnení Vás program nato upozorní. Aj napriek nevyplneniu údaja budete môcť vygenerovať hlásenie pre Intrastat. Týmto sme uľahčili generovanie hlásenia pre Intrastat používateľom, ktorí nepoužívajú fax.
 • Evidencia účtovných dokladov je najdôležitejšou časťou celého programu. Práve preto, že je táto časť v programe OMEGA najpoužívanejšia, pristúpili sme ku komplexnej úprave. Naším cieľom je hlavne to, aby ste jednoducho a intuitívne zaúčtovali všetky účtovné prípady. Hlavnou úlohou bolo zvýrazniť možnosť spúšťania automatického účtovania. Automatické účtovanie Vás prevedie celým účtovným formulárom. Privíta Vás Pomocník účtovaním, či už v Okruhu (typ dokladu) alebo priamo pri výbere Automatického účtovania.
  • Ďalšou zásadnou zmenou je aj to, že celý formulár pre pridanie účtovného dokladu je rozdelený do dvoch častí: horná časť – evidenčná, dolná časť – účtovná. V evidenčnej časti zadávate interné a externé číslo, partnera, text, dátumy, menu, sumu. V účtovnej časti už priamo prechádzate na predkontáciu účtovného dokladu.
  • Tip: Ponúkame Vám videoškolenie, ktoré je už prezentované na novej verzii 15.70 a s novou evidenciou účtovných dokladov.
 • Pripravili sme pre Vás aj kompletnú zmenu v Pohyboch na sklade vo formulári Pridaj príjemku/Pridaj výdajku. Úprava sa dotkla preusporiadania záložiek, volieb, polí atď. Naším cieľom je hlavne to, aby bol formulár na prvý pohľad prehľadný a jednoduchý pre pridávanie skladového pohybu.
  • hornej časti teraz môžete vidieť základné údaje pre pridanie pohybu na sklad, informáciu o dodávateľovi/odberateľovi, faktúre, dodacom liste a údaj o tom, kto príjemku alebo výdajku vyhotovil.
  • Pre údaje o vedľajších nákladoch bola vytvorená nová záložka Vedľajšie náklady. Nájdete v nej údaje, ktoré sa týkajú len vedľajších nákladov, ich výpočet, zmenu, spôsob zaúčtovania, zaokrúhlenie. Ak by Vás zaujímal spôsob rozpočítania vedľajších nákladov, pripravili sme pre Vás samostatnú kapitolu v Helpe (tlačidlo s otáznikom).
  • Samostatná záložka je aj pre Adresu dodávateľa/odberateľa, Poznámky, Registratúru, Nastavenie, Intrastat. Dôležitou záložkou je záložka Nastavenie, v ktorej si môžete zvoliť, či chcete zahrnúť doklad do automatického zaúčtovania skladu alebo do objednávkového systému. Môžete si tu nastaviť aj spôsob výpočtu DPH podľa §22 ods. 1.
  • Veľkým prínosom je pre Vás aj informačný panel, ktorý si môžete rozbaliť cez šípku, ktorá sa nachádza v pravej časti formulára. Nájdete tam súhrn informácii v podobe podrobnej celkovej sumy, súčtu merných jednotiek, vedľajších nákladov. Pomocou pravého tlačidla myši môžete prispôsobiť zobrazenie údajov v tomto paneli.
 • Boli zapracované nové vlastné tlačové zostavy Kniha analytickej evidencie, Kniha analytickej evidencie podľa SZČP a Kniha analytickej evidencie v cudzej mene. Využijete ich pri tlači prehľadov z Knihy analytickej evidencie.
 • Do programu bola dopracovaná kontrola na mínusový zostatok v pokladnici. Ak konečný zostatok v pokladnici bude záporný, program na tento stav upozorní. Oznámenie o upozornení sa zobrazí po pridaní, oprave alebo vymazaní dokladu.
 • Pri oprave alebo kopírovaní dokladu vo fakturácii môže nastať situácia, že pridávate partnera, ktorý nie je zadaný v číselníku. Program Vás na to upozorní a ak sa rozhodnete pridať partnera do číselníka, potvrďte voľbu “Áno”. Program do číselníka prenesie všetky údaje o partnerovi z časti Odberateľ, prípadne Dodávateľ pri prijatých dokladoch. Doteraz sa prenášal len názov partnera.

 

stiahnuť

Ako získate novú verziu?

 • Pre nainštalovanie novej verzie je potrebné mať platný Balík podpory. Jeho platnosť si najrýchlejšie obnovíte cez Zónu pre klienta alebo vyplnením formuláru.
 • Po spustení programu OMEGA sa automaticky zobrazí formulár Aktualizácia, v ktorom kliknite na tlačidlo Stiahnuť. V programe zobrazíte uvedený formulár kliknutím na menu Program/Aktualizácia.
 • Program si môžete zaktualizovať aj stiahnutím súborov zo stránky www.kros.sk/omega/upgrade.
 • Verziu si môžete objednať aj na CD za manipulačný poplatok vyplnením formulára.

Vylepšenia novej verzie programu CENKROS plus 15.70:

 • V otvorenej zákazke je možné zobraziť nový editovateľný panel Plný popis a informačný panel Poznámka k súboru cien. Prenos Poznámky k súboru cien (z cenníkovej databázy dodávanej s programom) pri zápise položky do zákazky je možné ovplyvniť pomocou nového parametra v NastaveniachPoznámku k súboru cien je možné položkám preniesť z cenníkovej databázy aj pomocou aktualizácie.

Odstránené boli nedostatky:

 • Vo výkaze výmer sa nezapamätávalo nastavenie tlače poznámok a súčtových riadkov, ak bolo množstvo položky určené ako súčet započítavaných riadkov. Chyba bola opravená, nastavenie tlače zostane zapamätané.

 • Bola opravená chyba, ktorá po založení objektu v Zozname zákaziek vynulovala náklady pre ostatné objekty.

 • V súbore vyexportovanom pomocou Excel Komplet 2012 pri rozdelení ceny na dodávku a montáž nebol správne vypočítaný súčtový riadok na stavebnom diele, ktorý mal rovnakú úroveň ako položka. Chyba bola opravená.

 • Pri upgrade starších cenníkových databáz na OS Windows server 2003 a WIN7 prof. 64-bit nastávala občas chyba, ktorá je v novej verzii už opravená.

Zoznam všetkých odstránených nedostatkov nájdete na našej internetovej stránke.

Ako získate novú verziu 15.70?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 15.70 si môžete stiahnuť z internetovej stránky. Informáciu o platnosti Balíka podpory sa dozviete v Zozname zákaziek v pravom hornom rohu obrazovky .
 • Ak nemáte platný Balík podpory, najrýchlejšie ho získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty