Menu

Pripravili sme novú verziu programu HYPO 10.00

Vážený používateľ programu HYPO,

pripravili sme pre Vás novú verziu HYPO 10.00. Do tejto verzie sme zapracovali nové funkcie a vylepšenia aj na základe námetov našich používateľov. Pozrite si výber tých najzaujímavejších:

Hlavné novinky vo verzii 10.00?

Oddelenie bytov a nebytových priestorov

 • Dlho očakávané oddelenie zadávania bytov a nebytových priestorov do samostatných formulárov.
 • Nový typ objektu (nebytový priestor) sa vypisuje v samostatnej kapitole aj vo výstupe znaleckého posudku.

Rozdelené zadávanie VŠH metódou polohovej diferenciácie

 • Poznáte časovo náročné upravovanie popisov VŠH metódou polohovej diferenciácie pre rôzne typy objektov vo výstupe?
 • Rozdelenie zadávania VŠH metódou polohovej diferenciácie do štyroch skupín (stavby na bývanie, nebytové budovy, byty a nebytové priestory) Vám ušetrí čas. Popisy jednotlivých kategórií sa viažu priamo ku konkrétnemu typu objektu.

Rozdelenie podlahovej plochy bytov a obstavaného priestoru stavieb

 • Mali ste problém zapísať balkón alebo lodžiu k podlahovej ploche bytu?
 • Rozdelením zadávania podlahovej plochy bytu na miestnosti bytu, príslušenstvo a ostatné príslušenstvo, ktoré sa nezapočítava do podlahovej plochy už tento problém mať nebudete.
 • Rovnako sme sprehľadnili a rozdelili aj zadávanie obstavaného priestoru stavby na základy, spodnú stavbu, vrchnú stavbu, zastrešenie a ostatné.

Centrálna zmena kCU a kM

 • Novú funkciu oceníte pri vytváraní nových posudkov ale aj pri aktualizovaní starých posudkov. Už nebudete musieť vojsť do každého zadaného objektu a zmeniť hodnotu kCU a kM.
 • Program automaticky zmení hodnoty koeficientov kCU a kM podľa údajov zadaných pri vytváraní nového posudku alebo zmenou v časti Úvod pre staré posudky a prenesie ich do všetkých zadaných objektov a prepočíta východiskovú a technickú hodnotu.

Registrácia programu HYPO cez internet

 • Už žiadne kódy výrobcu na spustenie a inštalácia iba v pracovnom čase!
 • Nová verzia HYPO 10 umožňuje registráciu programu priamo cez internet. Jednoduchým spôsobom si môžete sami zaregistrovať program kedy budete chcieť.
 • Jedinou podmienkou je pripojenie počítača na internet.

VŠH nájmu za pozemok z VŠH pozemku stanovenou porovnávacou metódou

 • Podľa vyhlášky MS SR č. 254/2010 Z. z. bol doplnený výpočet všeobecnej hodnoty ročného nájmu pozemku aj zo všeobecnej hodnoty pozemku stanovenou porovnávacou metódou.
 • Výpočet nájmu za pozemok je možný pre každý pozemok v posudku robiť samostatne.

Matematické výrazy vo výpočtoch

 • Chceli ste zadať do výpočtov v programe mocniny, odmocniny alebo iné matematické výrazy a nevedeli ste ako?
 • V novej verzii nájdete pri výpočte zastavenej plochy, podlahovej plochy aj obstavaného priestoru stavby panel s matematickými funkciami, ktoré môžete využiť, napr. mocnina, odmocnina, pí, goniometrické funkcie a iné.

Zväčšenie písma v celom programe

 • Pri väčších monitoroch aj slabších očiach určite oceníte možnosť zväčšenia celého programu.
 • Zapnutím novej funkcie sa Vám celý program zobrazí vo väčších formulároch aj s väčšími popismi pre lepšiu čitateľnosť a ovládanie programu.

Ako získate novú verziu HYPO 10.00?

 • Ide o tzv. “veľký” upgrade. Všetkým používateľom sme zaslali predfaktúru poštou dňa 30. 1. 2012 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Predfaktúru stačí uhradiť a my Vám obratom zašleme novú verziu programu na CD. Expedícia začala 31. 1. 2012.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty