Menu

Pripravili sme novú verziu programu HYPO 10.55

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o dostupnej novej verzii programu HYPO – ohodnocovanie nehnuteľností.

Nová verzia HYPO 10.55

Najdôležitejšie novinky:

  • Doplnili sme aktuálnu hodnotu koeficientu cenovej úrovne do databázy podľa ÚSI pre 2Q 2012, kCU = 2,204.

  • Pri zadávaní parciel bola rozšírená možnosť pridávania čísiel spoluvlastníckeho podielu v čitateli aj menovateli na 15 čísel.
  • V prípade nulovej všeobecnej hodnoty pozemkov sa vypíše nulový výsledok v záverečnej rekapitulácii, ak bola táto metóda vybratá ako vhodná metóda výpočtu.
  • Vo výstupe vo výpočte VŠH pozemkov porovnávacou metódou a výnosovou metódou bolo upravené rozpisovanie VŠH po parcelách.
  • V záverečnej rekapitulácii vo Worde sa uvádza v texte nad tabuľkou pri pozemkoch všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu pre všetky typy pozemkov aj vyhlášky.
  • Vo výstupe nebytových priestorov bol opravený text z počet izieb na počet miestností.

stiahnuť

Ako získať novú verziu HYPO 10.55?

  • Ak máte platný Balík podpory verziu 10.55 si môžete stiahnuť z internetovej stránky.
  • Ak nemáte platný Balík podpory verziu 10.55 môžete získať, ak uhradíte preddavkovú faktúru, ktorú sme zaslali všetkým používateľom programu HYPO poštou dňa 2.7.2012.

 

Chcete dostať oznam, akonáhle budú k dispozícii nové verzie programov?

Páčia sa Vám novinky v programoch?

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty