Menu

Pripravili sme novú verziu programu OLYMP 15.10

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás, že od dnešného dňa si môžete stiahnuť novú verziu 15.10.

Čo je nové vo verzii?

Ďalšie legislatívne zmeny platné od 1.1.2015:

 • nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri práceneschopnostizamestnanca,
 • nová maximálna suma príjmu pre dohody o brigádnickej práci študenta, pre ktoré platí výnimka z platenia odvodov,
 • nové posúdenie rozhodujúceho obdobia pre zistenie DVZ pri výpočte náhrady príjmu pri PN,
 • nová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre zamestnancov s nízkymi mzdami:
  • evidencia obdobia uplatňovania odpočítateľnej položky u zamestnanca v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Odpoč. položka,
  • výpočet odpočítateľnej položky vo výplate zamestnanca,
  • nové papierové aj elektronické mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne (jediná ZP Union k vydaniu verzie nezverejnila zatiaľ nové výkazy v papierovej podobe),
  • nový kód oznámenia pre ZP – 2P,
  • viac informácii nájdete v prílohe.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2014:

 • výpočet ročného zúčtovania dane v zmysle platnej legislatívy:
  • nová výška zamestnaneckej prémie,
  • nová nezdaniteľná časť,
  • v Zúčtovaní preddavkov dane pribudlo:
   • možnosť označenia, či preniesť nedoplatok nižší alebo rovný 5 €,
   • číselné označenie riadkov pri pridávaní údajov v Potvrdení o zdaniteľnej mzde,
   • viac sa dozviete v prílohe,
  • tlačivá súvisiace s RZD.

Ďalšie úpravy programu:

 • nové Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2015
 • aktualizovaný Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014,
 • Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za hospodársky rok
  • v podnikových údajoch je možnosť zadať účtovný rok ako hospodársky rok a pre tento môžete tvoriť rezervu na nevyčerpanú dovolenku,
 • nové zložky mzdy na zadanie nepeňažného príjmu na produkty poľnohospodárskej výroby
  • 612 – nepeňažné plnenie – poľnohosp. produkty (mzdové) – použijete pre plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za vykonanú prácu (naturálna mzda),
  • 613 – nepeňažné plnenie  – poľnohosp. produkty – použijete pre plnenie, ktoré sa poskytuje v súvislosti so zamestnaním (nemá charakter naturálnej mzdy).

Pozor!

 • dividendy za rok 2014 – vplyv poistného z vyplatených podielov na zisku na základ dane u zamestnancov konateľov za obdobie január až marec 2014 a jeho dopad na:
   • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2014,
   • RZD za rok 2014,
   • Ročné hlásenie za rok 2014.
  • v prípade, že ste v období január – marec 2014 vyplatili konateľovi podiel na zisku, venujte pozornosť informáciám uvedeným v tejto prílohe. Dozviete sa dôležité informácie, ako postupovať.
  • pokiaľ ste vyplatili dividendy bežným zamestnancom (ktorí nie sú zároveň konateľmi), nie je potrebné vykonať žiadne úpravy.

Zoznam všetkých noviniek a úprav nájdete na internetovej stránke v časti Ostatné novinky verzie.

Ako môžete získať novú verziu?

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu.

Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou dňa 19.1.2015 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).

Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty