Menu

Pripravili sme novú verziu programu OMEGA 16.51

Vážení používatelia,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o novej verzii programu OMEGA 16.51, v ktorej nájdete zapracované legislatívne zmeny, vylepšenia programu a opravy.

Nová verzia programu OMEGA 16.51 obsahuje:

Legislatívne zmeny

  • V ďalších tlačových zostavách odoslaných faktúr bol upravený spôsob zobrazovania vyfakturovaných preddavkov podľa platnej legislatívy.

Novinky a vylepšenia

  • V číselníku partnerov sme do bočného infopanela zapracovali ikony, ktoré Vám umožnia získať informácie z internetovej stránky obchodného registra SR a Google maps. V obchodnom registri SR vyhľadáte informácie o Vašom obchodnom partnerovi rýchlo a jednoducho na základe obchodného mena a na internetovej stránke Google maps na základe jeho adresy.
  • Vo fakturácii sme pre bočné infopanely dopracovali zapamätávanie šírky a rozmiestnenie stĺpcov v tabuľkách.

Opravy

  • Vo fakturácii sme opravili zobrazovanie pripojených súborov, ktoré boli pripojené v starších verziách ako 16.50.
  • V tlačovej zostave Prehľad predajok program zobrazoval hodnoty uhradené cez ECR v inej hodnote, ako bola skutočná hodnota predajky. Nesprávne zobrazovanie sme opravili.
  • Opravili sme nekorektný výpočet celkovej sumy predajky v prípade, ak zaokrúhlenie na položkách bolo nastavené na tri desatinné miesta.
  • Pri importovaní bankového výpisu program hlásil chybu, ktorá sa vyskytla len pri určitej kombinácii položiek vo výpise.

Kompletný zoznam zmien nájdete na našej internetovej stránke.

Pred inštaláciou novej verzie Vám odporúčame urobiť si archív.

Stiahnuť

Ako získate novú verziu programu OMEGA?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo priamo z programu OMEGA – tlačidlo Over/Stiahni verziu.
  • Prípadne si môžete objednať DVD cez internetovú stránku v KROS účte. Postup, ako jednoducho uhradiť predfaktúru cez Zónu pre klienta nájdete aj na našej internetovej stránke.
  • V prípade otázok k programu OMEGA nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo emailom na omega@kros.sk.

 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty