Menu

Rok 2022 nabitý legislatívnymi zmenami v mzdách

Platí, či neplatí? Položili ste si túto otázku na začiatku roka 2022, keď ste sa zamýšľali, ktoré legislatívne zmeny vstúpili do platnosti, ktoré museli počkať, či ktoré vôbec neprešli, aj keď sa o nich v médiách toľko hovorilo, či písalo? Na našej online konferencii vám prinášame legislatívne novinky a zmeny, s ktorými sa v roku 2022 budete zaručene stretávať pri spracovaní miezd.

Zvýšenie minimálnej mzdy a povinných príplatkov

Očakávanému zdraženiu sa tento rok nevyhnú ani zamestnávatelia. Náklady na mzdy im zdvihne zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré sa aj v roku 2022 riadi automatom stanovenia minimálnej mzdy. Hoci povinné príplatky za sobotu, nedeľu či nočnú prácu sú od roku 2021 zastropované pevnou čiastkou, niektoré aj naďalej ovplyvňuje zvýšenie minimálnej mzdy. Viac o určovaní minimálnej mzdy v roku 2022 a o tom, kto má nárok na povinné príplatky a v akej výške, si povieme na našej online Legislatívnej TOUR.

Zmeny v zákone o sociálnom a zdravotnom poistení a v zákone o dani z príjmov

Zmenám sa nevyhnú ani mzdové veličiny v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, či zákona o dani z príjmov. Aj v roku 2022 si rodičia detí opäť o niečo prilepšia. Naopak, športovci vykonávajúci profesionálny šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa od januára 2022 nevyhnú plateniu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Zmeny nastali aj v poskytovaní príspevku zamestnávateľa nad rámec zákona na teplé jedlo zabezpečené v stravovacom zariadení alebo prostredníctvom stravovacej poukážky.

Od januára 2022 sa mal zaviesť aj nový odvod na financovanie podpory, ktorým sa má financovať podpora zamestnávania v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Od kedy sa odvod zavádza, pre koho bude odvod povinný a v akej výške sa dozviete na našej online konferencii.

Chcem sa prihlásiť

Zmeny v Zákonníku práce od januára 2022

Nie vždy sú zmeny v legislatíve naklonené voči zamestnancom. Tentokrát sa zákon prikláňa na stranu zamestnávateľa a zvýšený nárok na dovolenku sa zamestnancovi do 33 rokov pomerne určí s prihliadnutím na obdobie trvalej starostlivosti o dieťa počas roka. Štedrí voči zamestnancovi môže ostať tentokrát zamestnávateľ.

Čo sa považuje za trvalú starostlivosť o dieťa, ako sa zvýšený nárok na dovolenku prepočíta, či ako určiť zvýšený nárok na dovolenku za celý rok bez prihliadnutia na obdobie starostlivosti o dieťa si povieme na Legislatívnej TOUR.

Nové výpočty v exekúciách

Od januára 2022 dochádza k zmene pri výpočte exekučných zrážok. Upravuje sa výška nepostihnuteľných súm na povinného a vyživované osoby. Zmena nastáva aj vo výške sumy, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia. Kedy zamestnancovi ostane ponovom na živobytie vyššia mzda? Aj toto si ukážeme na našej online konferencii.

Podpora v čase skrátenej práce

Od marca 2022 nahradí aktuálnu Prvú pomoc podpora v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Aké sú podmienky poskytnutia podpory, na ktorých zamestnancov si môže zamestnávateľ podporu uplatniť, v akej výške, či odkiaľ bude dotácia poskytnutá? Aj o tomto budeme hovoriť na našej Legislatívnej TOUR.

Daňová poradkyňa

V úvode druhého dňa medzi nami privítame externého hosťa – daňovú poradkyňu, ktorá prinesie odpovede na otázky, ktoré v praxi vyvolalo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie.

Ročné zúčtovanie dane

Zaostríme na legislatívne termíny a povinnosti zamestnanca a mzdára v súvislosti s ukončením roka 2021. Zameriame sa na daňové veličiny platné pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021. Tento rok bude naša Legislatívna TOUR nabitá množstvom príkladov, s ktorými sa môžete stretnúť pri spracovaní ročného zúčtovania dane vašim zamestnancom.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty