Menu

Služobné auto na súkromné účely

Motiváciou zamestnancov pre zmenu pracovného miesta bývajú okrem vyššej mzdy aj benefity, ktoré poskytuje nový zamestnávateľ. Veľkej obľube sa teší využívanie firemného auta na súkromné účely.

O služobnom aute môžeme hovoriť, ak:

  • auto vlastní zamestnávateľ alebo ho obstaral formou prenájmu a zaradil ho do užívania, avšak najdlhšie po dobu 8 rokov,
  • alebo je auto prenajaté (operatívny prenájom), pričom ustanovená osemročná lehota začína plynúť od roka, v ktorom bolo auto zaradené do užívania.

Ako môže zamestnanec využívať firemné auto?

Zamestnanec môže firemné auto využívať dvomi spôsobmi. Jedným z nich je, že si auto požičia len vtedy, keď ho potrebuje na súkromné účely. Takýto benefit je pre zamestnanca nepeňažný príjem a musí z neho zaplatiť odvody a daň.

Druhou možnosťou je, že zamestnanec má auto pridelené stále a môže ho využívať nielen na pracovné účely, ale aj na súkromné. Ak je auto zamestnancovi pridelené, nerozlišuje sa, či auto používa na súkromné účely alebo nie. Aj v tomto prípade ide o jeho nepeňažný príjem.

Čo by mal zamestnanec vedieť o využívaní firemného auta?

Ak zamestnanec využíva služobné auto na súkromné účely, zvyčajne to pre neho znamená, že zaplatí odvody a daň vypočítané z 1 % vstupnej ceny auta. Je to pre neho nepeňažný príjem. Za nepeňažný príjem sa v niektorých situáciách považujú aj pohonné hmoty na súkromné účely. Takáto situácia môže nastať vtedy, ak za ne zamestnávateľ nepožaduje od zamestnanca finančnú náhradu.

Na druhej strane, výhodou pre zamestnanca je, že si nemusí kupovať vlastné auto. Zákonnú, resp. havarijnú poistku hradí zamestnávateľ, rovnako ako všetky servisné prehliadky a náklady spojené údržbou vozidla (napr. nákup a výmenu zimných/letných pneumatík).

Ako sa vypočíta výška odvodov zamestnanca?

Výška nepeňažného príjmu sa odvíja od počtu rokov zaradenia auta do užívania, maximálne do 8 rokov od zaradenia.

  • V prvom roku sa vypočíta ako 1 % zo vstupnej ceny vozidla.
  • V ďalších rokoch sa vstupná cena každoročne znižuje o 12,5 % odo dňa zaradenia auta do používania.
  • Ak bude zamestnanec využívať auto aj po uplynutí 8 rokov, už to pre neho nebude nepeňažný príjem, a teda nebude platiť nič. Pre zamestnávateľa to bude znamenať, že bude musieť krátiť výdavky na údržbu vozidla v pomere 80:20.

Príklad:

Ak spoločnosť zakúpi vozidlo v sume 15 000 €, zaradí ho do užívania 1. 1. 2018 a poskytne ho zamestnancovi, bude nepeňažný príjem ovplyvňovať jeho mzdu nasledovne:

Obdobie Vstupná cena vrátane tech. zhodnotenia Percento zníženia vstupnej ceny Suma zníženia Cena pre výpočet 1 % z ceny vozidla
1/18 15 000 € 0,0 % 0 € 15 000 € 150,00 €
1/19 15 000 € 12,5 % 1 875 € 13 125 € 131,25 €
1/20 15 000 € 25,0 % 3 750 € 11 250 € 112,50 €
1/21 15 000 € 37,5 % 5 625 € 9 375 € 93,75 €
1/22 15 000 € 50,0 % 7 500 € 7 500 € 75,00 €
1/23 15 000 € 62,5 % 9 375 € 5 625 € 56,25 €
1/24 15 000 € 75,0 % 11 250 € 3 750 € 37,50 €
1/25 15 000 € 87,5 % 13 125 € 1 875 € 18,75 €

Zmluva o poskytnutí služobného auta

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na využívaní služobného vozidla, všetko treba dohodnúť písomne v zmluve o poskytnutí služobného vozidla. V zmluve je dobré dohodnúť typ vozidla, EČV, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, povinnú výbavu vozidla, vstupnú cenu vozidla, druh pohonných látok, dátum zaradenia vozidla, povinnosti zamestnávateľa, povinnosti zamestnanca a tiež finančné podmienky, číslo vodičského oprávnenia zamestnanca, ktorému sa auto zveruje alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý tiež môže auto využívať.

O ďalších benefitoch sa dočítate v článku Benefity poskytované zamestnancom.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty