Menu

Trápite sa s riadkami daňového priznania DPH? Použite správne typy súm.

Práca účtovníka nie je len o evidovaní účtovných dokladov ale aj o sledovaní legislatívy. Zmeny v zákonoch sú na dennom poriadku a aj najlepšiemu účtovníkovi sem tam nejaká „utečie“. Často potom vznikne problém pri účtovaní dokladov. Preto vám v tomto článku ukážeme pár tipov, ako si evidovanie dokladov v programe OMEGA uľahčíte.

Akým spôsobom načítava program OMEGA doklady do Daňového priznania k DPH?

Určenie ako zaúčtovať príslušný doklad je stále zložitejšie. Veľké množstvo zákonov či rôznych výnimiek spôsobuje, že sa účtovník častejšie dostáva do situácie, keď sa nevie jednoznačne rozhodnúť, ako má účtovný doklad zaúčtovať.

Väčšina softvérov na vedenie účtovníctva má v sebe zapracované automatiky na účtovanie dokladov. Program Omega nie je výnimkou. Aj v rámci Evidencie účtovných dokladov je uľahčená práca pri sledovaní účtovných prípadov firmy. Môžeme si jednoducho zaúčtovať väčšinu účtovných dokladov.

Účtovanie je rozdelené do jednotlivých okruhov, ktoré u nás predstavujú konkrétne typy dokladov napr. OF – odoslané faktúry, DF – došlé faktúry, PD – pokladničné doklady, ID – interné doklady,…V každom okruhu sú zapracované rôzne vzory účtovania. Tie nám pri správnom výbere zabezpečia korektné zaúčtovanie. Hovoríme o vzoroch na účtovanie:

  • bežných tuzemských faktúr,
  • faktúr s tuzemskou prenesenou daňovou povinnosťou,
  • zjednodušených dokladov,
  • zahraničných dokladov a mnoho ďalších.

Každé takéto automatické účtovanie si dokáže načítať správnu sadzbu DPH, správne smerovanie do výkazu DPH prípadne i do Kontrolného výkazu KV DPH.

Aký typ sumy pri účtovaní použiť?

V programe si vyberieme taký typ sumy, v akom riadku daňového priznania DPH potrebujeme hodnoty z príslušného dokladu vidieť.

Ak potrebujeme zaevidovať napr. DF s tuzemskou prenesenou daňovou povinnosťou do riadkov 9 a 10 daňového priznania, priradíme dokladu totožné typy súm, t. j. 09, 10. Konkrétne na to v okruhu došlých faktúr môžeme použiť automatické účtovanie DF 27 – Tuzemské samozdanenie § 69. V rozpise DPH zadávame sumu do voľného základu dane. Program automaticky rozúčtuje šesť riadkov účtovných zápisov, ktoré naplní typmi súm 09,10, B, 21 B, ktoré zabezpečia, že sa suma z dokladu načíta na riadok 09 a 10 daňového priznania DPH (základ dane a hodnota DPH – zdaniteľné plnenia) a zároveň do riadku 21, ktorý hovorí o nároku na odpočítanie dane.

Ak sa nám nedarí určiť správny typ sumy, môžeme si pomôcť číselníkom všetkých typov súm. Nájdeme ho po otvorení hociktorého dokladu v Evidencii účtovných dokladov v lupe vedľa záložky Typ sumy. Výberom tejto voľby sa zobrazí zoznam všetkých typov súm, tznmožných riadkov v daňovom priznaní. Vyhľadávať tu môžeme konkrétne údaje podľa príslušného riadku v priznaní prípadne podľa paragrafu, ktorého sa daný účtovný prípad týka. Ak o účtovnom prípade vieme, že nastal podľa určitého paragrafu, vyhľadáme si v tomto číselníku konkrétny paragraf a ten nám ponúkne typ sumy, ktoré môžeme pri účtovaní dokladu použiť.  Pri danom paragrafe sa zobrazia len tie typy súm, ktoré sú z užívateľského i legislatívneho hľadiska správne.

Možnosti ako si zjednodušiť prácu v OMEGE je niekoľko. Oboznámili sme sa s tým, ako sa automaticky vypĺňa  daňové priznanie DPH a kde čerpať údaje o možných typoch súm.  Veríme, že tieto informácie budú pre Vás nápomocné a možno Vám i spríjemnia prácu v čase podávania priznania DPH.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty