Menu

Uľahčite si prácu s KROS smernicou k digitálnemu účtovníctvu

Nevyhnutnosťou digitálneho účtovníctva ja mať internú smernicu k spracovaniu a archivácii elektronických účtovných záznamov. Vypracovať smernicu nie je pre účtovníkov najobľúbenejšia ani najjednoduchšia činnosť. Aby sme vám pomohli, vypracovali sme ju za vás. KROS vám prináša riešenie digitálneho účtovníctva KROS Digitálnu kanceláriu spolu s kvalitnou Internou smernicou k digitálnemu účtovníctvu.

V čom je interná smernica od KROSU jedinečná?

  • Obsahuje všetky zákonné požiadavky, ktoré má interná smernica obsahovať podľa zákona o účtovníctve. Legislatívna správnosť a komplexnosť bola pri jej vypracovaní našou najvyššou prioritou.
  • Je šitá na mieru pre digitálne účtovníctvo od KROSU. Popisuje bezpečnosť, technologické riešenie a proces spracovania elektronických dokladov v KROS softvéroch a aplikáciách. Zároveň je neobmedzená a užívateľ si ju upraví aj na iné technologické prostriedky.
  • Je spracovaná interaktívnou formou a používateľ si ju môže prispôsobiť na konkrétne potreby a podmienky účtovnej jednotky. Každá účtovná jednotka je jedinečná a účtovné smernice musia vychádzať z jej konkrétnych podmienok.
  • Zahŕňa naše odporúčania, ktoré môžu posilniť obhájiteľnosť skutočností pred správcom dane.

Čo v smernici nájdete?

Komplexne spracované požiadavky na internú smernicu k digitálnemu účtovníctvu. Základom je vymedzenie používaných technologických prostriedkov a ich bezpečnosť. Nevyhnutnosťou je zadefinovanie elektronickej či listinnej podoby vyhotovených a prijatých účtovných záznamov v účtovnej jednotke. Významné je popísať postup transformácie účtovných záznamov.

Kladie dôraz na jednoznačnosť identifikácie zodpovedných osôb, bezpečný systém tvorby podpisových záznamov a ich pripájanie k účtovnému záznamu. Popisuje proces spracovania prijatých a vyhotovených účtovných záznamov. Upravuje spôsob archivácie účtovnej dokumentácie. Bonusom sú Prílohy, ktorými smernicu jednoducho aktualizujete.

Smernica obsahuje vzorové tabuľky a odporúčania s názornými príkladmi, podľa ktorých môže účtovná jednotka postupovať a dotvoriť si ju na jej konkrétne podmienky.

Ako vám smernica poslúži?

  • Jej existenciou máte splnenú zákonnú účtovnú povinnosť.
  • Nemusíte študovať legislatívu. Všetko, čo je v smernici potrebné mať, sme študovali za vás.
  • Ušetrí vám čas. Práca vynaložená na jej dotvorenie na vaše podmienky bude minimálna.
  • Bez starostí získate k technologickému riešeniu účtovníctva aj nevyhnutnú smernicu.
  • Prispeje k jednoduchšiemu implementovaniu digitálneho účtovníctva vo vašej firme.
  • Je cenným podporným prostriedkom v  prípade daňovej kontroly či audite účtovníctva.

 

Interná smernica k digitálnemu účtovníctvu od KROSU prináša účtovníkovi záruku jej kvalitného legislatívneho spracovania zladeného s technologickým riešením a výraznú úsporu času.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty