Menu

Zmena tuzemského stravného od 1. novembra 2014

S účinnosťou od 1. novembra 2014 ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách nové sumy tuzemského stravného nasledovne:

  • 4,20 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,00 € do 31. 10. 2014),
  • 6,30 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (6,00 € do 31. 10. 2014),
  • 9,80 € pre časové pásmo nad 18 hodín (9,30 € do 31. 10. 2014).

Príklad

Zamestnanec, ktorý vykonal pracovnú cestu napríklad v období od 31. 10. 2014 do 02. 11. 2014, pričom v každom dni bola prekročená doba 18 hodín, má nárok na stravné vo výške 28,90 € (9,30 + 9,80 + 9,80).

 

Nové sumy stravného budú zapracované v účtovnom programe OMEGA vo verzii 17.70, v programe ALFA plus vo verzii 5.70 a ALFA vo verzii 20.60, ktoré budú zverejnené hneď v prvé novembrové dni.

Ak zaevidujete cestovné príkazy s dátumom od 01.11.2014 v nižších verziách spomenutých programov, bude potrebné stravné v cestovnom príkaze upraviť ručne. Ak ste ponechali výpočet stravného pôvodný, odporúčame po aktulizácii na vyššie uvedené verzie opraviť cestovný príkaz a prepočítať stravné aktuálnymi sumami.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty