Menu

Zmeny v hypotékach pre mladých od 1. 1. 2018

Hypotéky pre mladých boli do konca roka 2017 podporované formou 3 % zľavy z úrokovej sadzby (2 % štát a 1 % banka). Ak uzavrieme úver na bývanie od 1. 1. 2018, tak sa nás bude týkať iná forma zvýhodnenia, a tým je daňový bonus na zaplatené úroky.

Nový daňový bonus – čo to pre mňa znamená?

Po novom si budeme môcť od dane odpočítať daňový bonus, ktorý je vo výške 50 % zaplatených úrokov v príslušnom rokumaximálne však 400  za rok. Odpočet však nebude vykonávaný automaticky. Mladí poberatelia tejto podpory si ju uplatnia prvýkrát buď v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní za rok 2018. V oboch prípadoch budeme potrebovať od banky potvrdenie o zaplatených úrokoch. Dopad tejto zmeny si ukážeme na zjednodušenom príklade.

Ján a Peter požiadajú o hypotéku pre mladých vo výške 50 000 . Ján stihol vybaviť hypotéku ešte v decembri 2017. Peter to už žiaľ nestihol a musí podpísať úverovú zmluvu až v novom roku.

  Ján (2017) Peter (2018)
Úrok 0,05 % 1,55 %
Mesačná splátka 139,94 € 173,76 €
Zostatok po 5 rokoch 41 718,66 € 43 193,30 €
Suma úrokov za 5 rokov 114,83 € 3 619,03 €
Daňový bonus za 5 rokov 1 809,52 €
 
  • Peter v porovnaní s Jánom zaplatí na splátkach mesačne o 33,82 € viac, a teda za 5 rokov až o 2 029,20 €.
  • Zostatok jeho dlhu po 5 rokoch je až o 1 474,64 € vyšší ako Jánov dlh.
  • Spolu tak zaplatí za 5 rokov o 3 503,84 € viac než Ján.
  • Za 5 rokov zaplatí na úrokoch 3 619,03 €.
  • Štát mu vráti 50 %, čiže daňový bonus bude 1 809,52 €.

Peter zaplatí za 5 rokov o 3 503,84 € viac, ale štát mu vráti daňový bonus 1 809,52 €. Keďže Peter nestihol požiadať o hypotéku do konca roku 2017, zaplatí o 1 694,32 € viac než Ján, ktorý si ju vybavil ešte v roku 2017.

Zdroj: Ing. Marián Búlik, OVB Allfinanz Slovensko

Pozor na lehoty!

Potvrdenie o zaplatených úrokoch nám banka nevydá automaticky. Po skončení roka 2018 by sme preto mali do banky čo najskôr doručiť žiadosť o vydanie potvrdenia. Banka má zo zákona 30 dňovú lehotu na jeho vydanie. Ak budeme chcieť požiadať nášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nesmieme zabúdať na to, že musíme všetky potrebné doklady doručiť najneskôr 15. februára.

Ako dlho budem mať nárok na zvýhodnenie?

  • Nárok na daňový bonus vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.
  • Ak úročenie začalo v priebehu roka, máme nárok na pomernú časť daňového bonusu.
  • Rovnako budeme postupovať aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus.

Päť podmienok nároku na daňový bonus:

 

Vek žiadateľa

Ku dňu podania žiadosti o úver musím mať od 18 – 35 rokov veku.

 

Maximálny príjem

Výška môjho príjmu nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak o úver žiadame dvaja, výška nášho príjmu nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mzdy.

 

Limit úveru

Maximálny limit úveru na bývanie, pri ktorom si môžem uplatniť daňový bonus, je 50 000 .

 

Účel hypotéky

Úver na bývanie pre mladých je účelový a môžem ho použiť teda na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu tuzemských nehnuteľností. Banke musím dokladovať, na čo boli finančné prostriedky použité.

 

Splatnosť hypotéky

Zvýhodnenie vo forme daňového bonusu si môžem uplatniť v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní, a to len počas prvých 5 rokov splácania hypotekárneho úveru.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty