Menu

Zvýšenie rodičovského príspevku od januára 2020

Rodinný rozpočet v čase, kedy žena ostáva doma s dieťaťom na rodičovskej dovolenke je v mnohých rodinách na Slovensku obmedzený. Rodina si musí vystačiť len s jedným príjmom a s rodičovským príspevkom, ktorý je v roku 2019 vo výške 220,70 €.

Od januára 2020 si rodiny starajúce sa o deti v útlom veku prilepšia. Rodičovský príspevok totiž za posledné roky zaznamená najvyšší nárast. Cieľom zvýšenia rodičovského príspevku je posilnenie podpory rodín s deťmi v útlom veku a zmiernenie rozdielu v strate príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča, ktorý poberal materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte.

Kým materská dávka sa medziročne postupne navyšovala, od roku 2010 z pôvodných 55 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie na súčasných 75 %, rodičovský príspevok výrazne nerástol.

Výrazné zvýšenie nastane až od januára 2020 a dotkne sa všetkých rodičov poberajúcich rodičovský príspevok. Avšak nie každý rodič bude mať zvýšený príspevok v rovnakej výške. Spomínajú sa dve sumy: 270 € a 370 €.

Ktorá suma bude vyplácaná práve vám?

Ste rodičom, ktorý požiadal o rodičovský príspevok na dieťa a pred vznikom nároku na tento rodičovský príspevok sa vám vyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte? Od januára 2020 vám ÚPSVaR vyplatí príspevok vo výške 370 € mesačne, čo prinesie zvýšenie o 150 €. Pri starostlivosti o dve súčasne narodené deti to bude o 25 % viac, teda suma 462,50 € a pri starostlivosti o tri súčasne narodené deti to bude o 50 % viac, teda suma 555 €.

Ak ste rodičom, ktorý pred požiadaním o výplatu rodičovského príspevku nepoberal materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte, od januára 2020 vám ÚPSVaR vyplatí príspevok vo výške 270 € mesačne, čo je zvýšenie o 50 €. Pri starostlivosti o dve súčasne narodené deti to bude 337,50 € a pri starostlivosti o tri súčasne narodené deti to bude suma 405 €.

Prehľad nárastu materskej dávky a rodičovského príspevku za posledných 10 rokov

Rok

Rodičovský príspevok mesačne

Materský príspevok na jeden deň

2020

370 € 1 / 270 € 2

75 % z DVZ na NP

2019

220,70 €

75 % z DVZ na NP

2018

214,70 €

75 % z DVZ na NP

2017

213,20 €

75 % z DVZ na NP

2016

203,20 €

75 % z DVZ na NP

2015

203,20 €

75 % z DVZ na NP

2014

203,20 €

75 % z DVZ na NP

2013

199,60 €

65 % z DVZ na NP

2012

194,70 €

65 % z DVZ na NP

2011

190,10 €

60 % z DVZ na NP

2010

164,22 €

55 % z DVZ na NP

1 rodič, ktorý pred vyplácaním rodičovského príspevku poberal dávku materské

2 rodič, ktorý pred vyplácaním rodičovského príspevku nepoberal dávku materské

DVZ na NP = denný vymeriavací základ na nemocenské poistenie

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty