Menu

Import odmien

Do vygenerovaných výplat na základe údajov z personalistiky, pracovných kalendárov a plánu dovoleniek je možné naimportovať jednorázové odmeny. Tieto zložky mzdy musia mať pevne stanovenú čiastku s typom tarify EUR (ide o zložky mzdy 100, 105, 125, 127, 128, 130, 202, 210, 211, 212, 213, 220, 235, 245, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 270, K20). Okrem čiastky je možné naimportovať aj počet hodín.  

Súbor naimportujete cez menu Mzdové funkcie – Import odmien. Zobrazí sa formulár, v ktorom pomocou tlačidla s lupou vyberiete importný súbor s príponou .xls, .xlsx alebo .txt.

Po potvrdení sa zobrazí :

Odmeny je možné naimportovať iba do už vygenerovaných výplat aktuálneho mesiaca.

Štruktúra importného súboru

Importný súbor vo formáte .txt, musí mať údaje zoradené v stĺpcoch a jednotlivé stĺpce oddelené tabulátormi. Import z formátu .xls, .xlsx je možný iba v prípade, že je nainštalovaný Excel a naimportujú sa vždy údaje z prvého hárku v súbore.

 • Riadok s hlavičkami stĺpcov musí obsahovať :
  • v 1. stĺpci znaky „## &“ (označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
  • v 2. stĺpci text „OSCISLO“,
  • v ostatných stĺpcoch kódy zložiek mzdy, ktoré sa budú importovať,
  • ak chcete importovať aj počet hodín, v hlavičke musí byť uvedený KódZM_HOD (napr. 218_HOD) a tento stĺpec musí byť pred stĺpcom s čiastkou danej zložky mzdy (218).
 • Riadky s údajmi pre import sú v nasledovnej štruktúre :
  • v 1. stĺpci môže byť akýkoľvek údaj (v našom príklade je to číslo strediska) alebo ho môžete ponechať prázdny,
  • v 2. stĺpci je osobné číslo zamestnanca, ktoré má pridelené v programe,
  • v ostatných stĺpcoch je výška sumy prislúchajúca danej zložke mzdy, prípadne počet hodín danej zložky mzdy.
 • V riadku pod hlavičkou môžete zadať popis zložky mzdy. V prvom stĺpci musí byť uvedené „## &Popis“. Ak je tento riadok vyplnený, do popisu zložky sa všetkým uvedie text, ktorý je v ňom napísaný.
 • V ostatných riadkoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

 Podklady si môžete pripraviť v programe MS Excel. Označenie stĺpcov a rozloženie údajov však musí zodpovedať vyššie uvedenému popisu.

Príklad takéhoto súboru :

Údaje vyznačené farebne sú povinné.

 Ak budete robiť import z .txt, tak po vytvorení uvedeného excelovského súboru je potrebné tento súbor uložiť ako Typ „Text (oddelený tabulátormi)“ – t. j. .txt súbor (čo zabezpečí jeho správnu štruktúru). Po uložení sa vytvorí textový súbor, v ktorom sú údaje oddelené tabulátormi.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    07.10.2021

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty