Menu

Import odmien

Do vygenerovaných výplat na základe údajov z personalistiky, pracovných kalendárov a plánu dovoleniek je možné naimportovať jednorázové odmeny. Tieto zložky mzdy musia mať pevne stanovenú čiastku s typom tarify EUR (ide o zložky mzdy 100, 105, 125, 127, 128, 130, 202, 210, 211, 212, 213, 220, 235, 245, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 270, K20). Okrem čiastky je možné naimportovať aj počet hodín.  

Súbor naimportujete cez menu Mzdové funkcie – Import odmien. Zobrazí sa formulár, v ktorom pomocou tlačidla s lupou vyberiete importný súbor s príponou .xls, .xlsx alebo .txt.

Po potvrdení sa zobrazí :

Odmeny je možné naimportovať iba do už vygenerovaných výplat aktuálneho mesiaca.

Štruktúra importného súboru

Importný súbor vo formáte .txt, musí mať údaje zoradené v stĺpcoch a jednotlivé stĺpce oddelené tabulátormi. Import z formátu .xls, .xlsx je možný iba v prípade, že je nainštalovaný Excel a naimportujú sa vždy údaje z prvého hárku v súbore.

 • Riadok s hlavičkami stĺpcov musí obsahovať :
  • v 1. stĺpci znaky „## &“ (označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
  • v 2. stĺpci text „OSCISLO“,
  • v ostatných stĺpcoch kódy zložiek mzdy, ktoré sa budú importovať,
  • ak chcete importovať aj počet hodín, v hlavičke musí byť uvedený KódZM_HOD (napr. 218_HOD) a tento stĺpec musí byť pred stĺpcom s čiastkou danej zložky mzdy (218).
 • Riadky s údajmi pre import sú v nasledovnej štruktúre :
  • v 1. stĺpci môže byť akýkoľvek údaj (v našom príklade je to číslo strediska) alebo ho môžete ponechať prázdny,
  • v 2. stĺpci je osobné číslo zamestnanca, ktoré má pridelené v programe,
  • v ostatných stĺpcoch je výška sumy prislúchajúca danej zložke mzdy, prípadne počet hodín danej zložky mzdy.
 • V riadku pod hlavičkou môžete zadať popis zložky mzdy. V prvom stĺpci musí byť uvedené „## &Popis“. Ak je tento riadok vyplnený, do popisu zložky sa všetkým uvedie text, ktorý je v ňom napísaný.
 • V ostatných riadkoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

 Podklady si môžete pripraviť v programe MS Excel. Označenie stĺpcov a rozloženie údajov však musí zodpovedať vyššie uvedenému popisu.

Príklad takéhoto súboru :

Údaje vyznačené farebne sú povinné.

 Ak budete robiť import z .txt, tak po vytvorení uvedeného excelovského súboru je potrebné tento súbor uložiť ako Typ „Text (oddelený tabulátormi)“ – t. j. .txt súbor (čo zabezpečí jeho správnu štruktúru). Po uložení sa vytvorí textový súbor, v ktorom sú údaje oddelené tabulátormi.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    07.10.2021

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link