Menu

Kedy v Olympe evidovať Zmenu a kedy Dodatok k zmluve?

Určite ste sa už stretli so situáciou, ktorá vyžadovala zmenu pôvodne dohodnutých podmienok v pracovnej zmluve zamestnanca.
V OLYMPE môžete vykonať úpravu pracovnej zmluvy Zmenou zmluvy, alebo Dodatkom k zmluve.

                  

Kedy zadávame Zmenu zmluvy?

V prípade, že sa menia údaje dohodnuté v pôvodnej pracovnej zmluve, odporúčame zvoliť v programe Zmenu zmluvy. Ide o zmeny, ktoré majú vplyv na výpočet mzdy – napríklad zmenu pracovného úväzku zamestnanca, zmenu dohodnutej mzdy, zmenu druhu/charakteristiky práce, zmenu dohodnutej dĺžky trvania zmluvy a podobne.
V pridávanej Zmene pracovnej zmluvy je potrebné doplniť dátum jej vzniku a program automaticky vyplní všetky položky podľa pôvodnej pracovnej zmluvy. Stačí už len zmeniť údaje, ktoré sa oproti pôvodnej pracovnej zmluve menia.

Kedy zadávame Dodatok k zmluve?

Pokiaľ dochádza k úprave podmienok pracovnej zmluvy – niečo sa v nej dopĺňa, spresňuje, v programe zvolíte Dodatok k zmluve. Do poľa Ďalšie ujednania zadáte konkrétny text úpravy pracovnej zmluvy napr. Zamestnancovi bol zverený mobilný telefón určený na služobné účely.

Dodatok k pracovnej zmluve nemá vplyv na samotný výpočet mzdy zamestnanca.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         22.06.2020

KROS
Copy link