Menu

Pravidelné faktúry

Vystavujete vášmu odberateľovi pravidelne faktúry za rovnaké služby, či produkty? S touto funkciou už nebudete musieť každý mesiac myslieť na to, že treba poslať zákazníkovi opäť faktúru za ďalšie obdobie. Stačí si nastaviť všetko potrebné a aplikácia za vás vygeneruje a odošle faktúru zákazníkovi. Ako na to?

1. Vojdeme do evidencie Faktúry – Pravidelné faktúry

Evidencia Pravidelné faktúry

2. Novú šablónu vytvoríme cez voľbu Nová pravidelná faktúra

Nová pravidelná faktúra

3. Vyberieme si číselný rad, do ktorého budú pravidelné faktúry pre daného partnera generované, vyplníme názov šablóny a poprípade zvolíme jazyk v akom má byť faktúra generovaná.

Nastavenia faktúry

4. Nastavíme si dátum, od akého chceme vygenerovať najbližšiu faktúru a frekvenciu generovania faktúr.

Nastavenie dátumu a frekvencie generovania faktúr

5. Po výbere obdobia, za ktoré sa faktúra bude vystavovať sa automaticky po zapnutí voľby v spodnej časti prenesie táto informácia aj do úvodného textu faktúry aj s konkrétnym dátumom (po prechode myšou na základné pole sa ukážka dátumu/obdobia zobrazí.

Nastavenie - Za obdobie

6. Nastavíme podmienku, v aký deň chceme doklad generovať, dni splatnosti a dni dodania (ak máme napríklad Nasledujúce vystavenie 21.9.2022, v tomto prípade bude deň dodania 20.9.2022. Ak by sme zvolili Dni dodania s hodnotou „5“, dátum dodania bude 26.9.2022). Môžeme si poprípade nastaviť dátum dodania na koniec obdobia, v našom prípade to bude 30.9.2022.

Nastavenie podmienok

7. Vyplníme odberateľa, ktorému chceme vystavovať pravidelné faktúry, pri voľbe Odoslať faktúru e-mailom sa doklad po vygenerovaní automaticky odošle. Ak chceme nastaviť pevný variabilný symbol a nastaviť aby sa doplnilo v úvodnom texte aj obdobie, za ktoré fakturujeme, tlačidlá zaklikneme. Zvyšné polia vyplníme.

Voľba odberateľa

8. V prípade Pravidelných faktúr v cudzom jazyku je potrebné vyplniť si preklady polí, ako napríklad úvodný, či záverečný text. Po prepnutí jazyka sa texty zmenia podľa zvoleného prekladu.

Preklad polí
Pridanie textov

9. Ak partnerovi už nechceme generovať pravidelné faktúry, poprípade zastaviť ich vytváranie, toto nastavenie zapneme.

Pozastavenie generovania faktúr

10. Následne sa zobrazí tejto šablóne status, že generovanie je pozastavené.

Status - Pozastavené generovanie

11. Ak chcete z vystavenej faktúry vytvoriť pravidelné faktúry, stačí vojsť do evidencie Faktúry – Faktúry – vľavo na doklade vojsť cez trojbodkové menu a zvoliť možnosť na obrázku.

Vytvorenie pravidelnej faktúry z vystavenej faktúry

12. Naopak, ak potrebujete jednorazovo vystaviť z nejakej pravidelnej faktúry ostrú, napríklad pre iného odberateľa, v evidencii Faktúry – Pravidelné faktúry vojdeme vľavo na doklade cez tri bodky a potvrdíme voľbu Vystaviť faktúru.

Vytvorenie faktúry z pravidelnej faktúry

13. Ak chcete napríklad partnerom nastaviť pravidelné generovanie faktúr na nové obdobie, stačí si cez Filter nastaviť parametre tak, aby sa zobrazili šablóny, ktoré majú už ukončené generovanie, editovať ich a uložiť.

Nastavenie generovania faktúr na nové obdobie

Fakturácia novej generácie

Naskočte s nami na online vlnu a fakturujte v novej KROS Fakturácii. Prekvapí vás svojou jednoduchosťou, intuitívnosťou a moderným dizajnom. Vyskúšajte ju skôr, než ostatní.

CenníkVyskúšať zadarmo

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty