Menu

Priebeh výstavby pre investora – podrobné info

V platforme nájdete nástroj pre investora, ktorý spolupracuje na stavbe s viacerými dodávateľmi.

V priebehu výstavby sú pre vlastníka projektu a užívateľov s právom spolupracovník a čitateľ v priebehu výstavby dva režimy. Celá stavba a Dodávatelia.

V režime Celá stavba vidíte položky celej stavby. V režime Dodávatelia len tie, ktoré čerpá konkrétny dodávateľ. V ľavom paneli vie vlastník priebehu výstavby a spolupracovník pridávať nového dodávateľa. Všetci s prístupom k režimu dodávatelia vedia prepínať medzi jednotlivými dodávateľmi.

Priradenie položiek dodávateľovi

V priebehu výstavby sa prepnite do záložky Dodávatelia.

Kliknite na tlačidlo Nový a v zobrazenom zozname položiek označte tie, na ktorých ste sa dohodli s konkrétnym dodávateľom.

Po potvrdení sa označené položky priradia konkrétnemu dodávateľovi, čo viete skontrolovať pomocou panela Dodávatelia. V režime Investor majú tieto položky vyplnený stĺpec Dodávateľ.

 Priradenie vie vykonať len vlastník projektu a spolupracovník priebehu výstavby.

Pridávanie a odoberanie položiek

Investor dokáže pridávať a odoberať položky dodávateľom, aby vedel stavbu rozdeliť podľa svojich aktuálnych potrieb (napríklad pridať dodávateľovi nový zmenový list alebo doplnené položky).

Pridávať a odoberať položky môže vlastník projektu a spolupracovník v Priebehu výstavby.

Pridať sa dajú len položky, ktoré aktuálne nemajú priradeného dodávateľa.

Odoberať je možné položky jednotlivo alebo hromadne (odobratím sumárnej položky alebo pomocou označenia v tabuľke).

Odoberať sa dajú len položky, ktoré nie sú čerpané v obdobiach, ktoré už vidí investor (poslané na schválenie/schválené).

Aktualizácia a výmaz položiek

Aktualizácia a výmaz položiek funguje rovnako na záložke Dodávateľ aj Celá stavba. Pri aktualizácii označených objektov z programu CENKROS 4 sa zohľadňuje aj čerpanie v dodávateľskej stavbe.

  • Ak položka ešte nebola čerpaná ani v dodávateľskej stavbe, tak sa aktualizuje v plnom rozsahu v investorskej aj dodávateľskej stavbe.
  • Ak sa položke v rozpočte zmenila cena alebo bola z rozpočtu vymazaná a v dodávateľskej stavbe je čerpaná, pričom čerpané obdobie bolo odoslané na schválenie, taká položka sa neaktualizuje. (Vymazanej položke sa množstvo z rozpočtu nastaví na nulu).

Zadávanie výkonov dodávateľom

Dodávateľ môže vytvárať obdobia, editovať ich alebo vymazať.

Vytvorené obdobie je viditeľné všetkým osobám v zdieľaní – osoby s právom dodávateľ vidia založené obdobie v režime Celá stavba, vlastník projektu, spolupracovník a čitateľ priebehu výstavby vidia založené obdobia v režime Dodávatelia pri konkrétnej firme.

Dodávateľ vie editovať výkony v období podľa licencie – pri free a read only licencii môžete editovať jednotlivo, pri platenej a trial verzii môžete editovať aj hromadne tak, ako ste zvyknutý z priebehu výstavby.

Výkony pre jednotlivé položky/diely/objekty alebo stavbu môžete dočerpať, alebo výkon zadáte prostredníctvom výkazu výmer.

Osoby s právom vlastník projektu, čitateľ a spolupracovník priebehu výstavby nemôžu editovať výkony, ktoré zadal dodávateľ. Výkony vidíte v režime Dodávatelia, kde si môžete zobrazovať jednotlivé obdobia podľa potreby.

Zdieľanie dodávateľovi

Postavíte sa na dodávateľa, ktorého položky chcete zdieľať a kliknete na ikonu zdieľania v pravom hornom rohu.

Zobrazí sa okno zdieľania s informáciou, ktorého dodávateľa idete zdieľať.  Vložíte emaily osôb, ktoré budú mať právo dodávateľ/stavbyvedúci a potvrdíte zdieľanie.  Osobám, ktorým boli vybrané položky zdieľané príde emailová notifikácia.

  • Dodávatelia vidia len vybrané položky v časti Celá stavba. Režim dodávatelia nemajú sprístupnený.
  • Objednávateľ/investor vidí len celú stavbu so stĺpcom dodávateľ.

V zdieľaní Priebehu výstavby vidno všetkých, ktorí majú právo na daného dodávateľa alebo celú stavbu.

Schvaľovanie období

Keď má dodávateľ pripravené výkony, môžete obdobie poslať na schválenie.

Investor (vlastník projektu, spolupracovník v priebehu výstavby) dostane e-mailovú notifikáciu o období na schválenie, to obdobie sa mu zobrazí na záložke Dodávatelia.

Investor si vie obdobie prezrieť a buď ho schváliť alebo vrátiť na dopracovanie.

Po schválení alebo vrátení obdobia dostanú dodávatelia z danej firmy e-mailovú notifikáciu. Vrátené obdobie môžu dodávatelia upraviť a znovu poslať na schválenie.

Pri schvaľovaní období v Celej stavbe dopozvaným platí, že:

  • Obdobia poslané na schválenie a schválené obdobia sa nedajú editovať.
  • Schvaľovateľ vidí obdobie až vtedy, keď bolo poslané na schválenie.
  • Čísla v tabuľke (zostatky, prestavané…) sú spočítané len za tie obdobia, ktoré schvaľovateľ môže vidieť.

Investor (vlastník projektu, spolupracovník v Priebehu výstavby) dokáže zrušiť schválenie obdobia.

O zrušení schválenia obdobia sú e-mailom informovaní dodávatelia z danej firmy.

Vlastník, spolupracovník dokáže komentovať jednotlivé obdobia v dodávateľskom projekte a tieto komentáre zverejňovať, a tak môže komunikovať s používateľom s právom Dodávateľ/stavbyvedúci.

Podrobností u dodávateľov

Dodávateľ dokáže k výkonom doplniť podrobnosti, cez ktoré si vie používateľ s právom vlastník, spolupracovník a čitateľ prečítať vložené podrobnosti od dodávateľa/stavbyvedúceho.

Prenos výkonov od dodávateľov

Investor/generálny dodávateľ si chce zosumarizovať výkony od dodávateľov na záložke Celá stavba, aby s nimi vedel ďalej pracovať (spraviť výstupy, získať prehľad o svojich celkových nákladoch…).

Funkčnosť je prístupná na záložke Dodávatelia:

Výkony môžete preniesť za aktuálneho dodávateľa alebo za všetkých. Prenáša sa len obdobie, ktoré aktuálne u dodávateľa existuje a Vlastník/Spolupracovník v Priebehu výstavby ho vidí (tzn. že bolo poslané na schválenie alebo už je schválené).

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty