Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne

Ak zamestnávate na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru dohodárov, vzniká Vám voči zdravotnej poisťovni prihlasovacia/odhlasovacia povinnosť.

Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce

V závislosti od toho, kedy dohodár pracuje, prihlasujete dohodára dvoma spôsobmi:

a) ak dohodár pracuje súvisle vo všetky pracovné dni, prihlasujete/odhlasujete ho do zdravotnej poisťovne k dátumu, kedy dohoda vznikla/zanikla,

b) ak dohodár nepracuje súvisle vo všetky pracovné dni, tzn. že chodí do práce len počas tých dní, kedy je to potrebné, je nutné ho prihlasovať na konkrétne dni, ktoré reálne odpracuje.

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie vstúpite do poisťovne cez Oprav a označíte voľbu Prihlásenie len na odpracované dni. Následne sa zobrazí kalendár, kde označíte dni, ktoré dohodár skutočne odpracoval. Aby ste mali lepší prehľad v tom, ktoré dni sú v kalendári skutočne označené, pri každom označenom dni sa zobrazí aj symbol zelenej fajky.

Na základe takto vyznačených dní program vytvorí prihlášku/odhlášku do príslušnej zdravotnej poisťovne. Rovnako tieto dni prenesie do vygenerovanej mzdy na základnú zložku mzdy dohodára (podmienkou je pridanie iného ako Prázdneho pracovného kalendára).

Povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne nemajú títo zamestnanci:

    • poberatelia starobného dôchodku,
    • poberatelia výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek
    • poberatelia invalidného dôchodku v rozsahu 40 % – 70 %
    • poberatelia invalidného dôchodku nad 70 %
    • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku .

Za týchto zamestnancov neplatí odvod do zdravotnej poisťovne ani zamestnávateľ.

Za dohodárov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, sa do zdravotnej poisťovne platí polovičný odvod za zamestnanca aj zamestnávateľa.

 Dohoda o brigádnickej práci študentov

Ak študent pracuje na základe Dohody o brigádnickej práci študenta, nevzniká dohodárovi ani zamestnávateľovi povinnosť platiť odvod na zdravotné poistenie.

Keďže tento dohodár nemá povinnosť platiť zdravotné poistenie, v Personalistike na karte Zdravotné poistenie sa zdravotná poisťovňa neeviduje.

 

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        17.04.2020          

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link