Menu

Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne

Pri zamestnávaní osôb na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je dôležité správne zaevidovať zdravotnú poisťovňu. Ako nato, si ukážeme v nasledujúcej infospráve.

Dva spôsoby evidencie

Pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce je možná evidencia Zdravotnej poisťovne dvoma spôsobmi:

a) ak dohodár pracuje súvisle vo všetky pracovné dni, prihlasujete/odhlasujete ho do zdravotnej poisťovne k dátumu, kedy dohoda vznikla/zanikla,

b) ak dohodár nepracuje súvisle vo všetky pracovné dni, tzn. že chodí do práce len počas tých dní, kedy je to potrebné, je nutné ho prihlasovať na konkrétne dni, ktoré reálne odpracuje.

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie vstúpite do poisťovne cez Oprav a označíte voľbu Prihlásenie len na odpracované dni. Následne sa zobrazí kalendár, kde označíte dni, ktoré dohodár skutočne odpracoval. Aby ste mali lepší prehľad v tom, ktoré dni sú v kalendári skutočne označené, pri každom označenom dni sa zobrazí aj symbol zelenej fajky.

Na základe takto vyznačených dní program vytvorí prihlášku/odhlášku do príslušnej zdravotnej poisťovne. Rovnako tieto dni prenesie do vygenerovanej mzdy na základnú zložku mzdy dohodára.

Prenos dní z evidencie Zdravotnej poisťovne je možný len ak má zamestnanec v Personalistike na Mzdových údajoch zvolený iný ako Prázdny pracovný kalendár.

Povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne nemajú títo zamestnanci:

    • poberatelia starobného dôchodku,
    • poberatelia výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek
    • poberatelia invalidného dôchodku v rozsahu 40 % – 70 %
    • poberatelia invalidného dôchodku nad 70 %
    • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku .

Za týchto zamestnancov neplatí odvod do zdravotnej poisťovne ani zamestnávateľ.

Za dohodárov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, sa do zdravotnej poisťovne platí polovičný odvod za zamestnanca aj zamestnávateľa.

 Dohoda o brigádnickej práci študentov

Ak študent pracuje na základe Dohody o brigádnickej práci študenta, nevzniká dohodárovi ani zamestnávateľovi povinnosť platiť odvod na zdravotné poistenie.

Keďže tento dohodár nemá povinnosť platiť zdravotné poistenie, v Personalistike na karte Zdravotné poistenie sa zdravotná poisťovňa neeviduje.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        17.04.2020          

 

KROS
Copy link