Menu
 1. MEMO
 2. Archív verzií

Verzie programu MEMO

MEMO 10.00

Top novinky verzie 10.00

>

QR kód platby

Na vyúčtovaní znalečného sme doplnili možnosť pridať QR kód platby. Zadávateľovi zjednodušíte úhradu znalečného. V prípade, ak chcete, aby bol na Vyúčtovaní znalečného aj QR kód – označte si voľbu Generovať QR kód platby. Nájdete ho cez funkciu Vyúčtovanie a preddavok a na záložke Vyúčtovanie v prípade, ak máte Formu úhrady zvolenú ako Prevodný príkaz.

>

Zmena stravného od 1.1.2023

Sumy stravného pre časové pásma sú:

 • 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
>

Doplnený elektromobil do číselníka áut

 Do číselníka áut sme doplnili aj možnosť zadať aj elektromobil. Do typu PHL Vám stačí zvoliť elektrická energia.  Rovnako máte možnosť zadať Výkon v kWh/100 km.

Nakoľko zatiaľ nebola upravená legislatíva, pri tomto tipe vozidiel nemáte nárok na náhradu za 1L PHL.

>

Ďalšie novinky verzie 10.00:

 • Pri pridávaní platby cez Prehľad platieb Vám MEMO automaticky podsunie vyúčtovanú sumu. Zjednoduší sa tým zadávanie platieb.
 • Tlačovú zostavu Vyúčtovanie k preddavku vytlačíte aj bez prideleného čísla znaleckého úkonu. Uvedenú tlačovú zostavu ste povinný vytlačiť:

  • ak nespracujete znalecký úkon (neposkytnete službu) do konca mesiaca, v ktorom ste prijali preddavok,
  • ak v rámci jedného mesiaca nespracujete znalecký úkon (neposkytnete službu) do 15 dní od prijatia preddavku.
 •  Na tlačovú zostavu Príjmový doklad sme doplnili jemnú čiaru na jednoduchšie odstrihnutie dokladov.

 • Nová suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura. Nové sumy základnej náhrady sa použijú od 1. 4. 2023.

 • Vytváranie nových posudkov je možné už len priamo z programu HYPO. Pôvodná funkčnosť, kedy ste si nový posudok vytvárali cez Pridaj v programe MEMO už nie je sprístupnená. V programe MEMO je možné pridávať už len znalecké úkony. Stále však ostáva funkčné prepojenie, kedy vytvorením posudku v HYPO sa automaticky vytvorí znalecký úkon v MEMO.

Archívne verzie programu

MEMO 9.50

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 9.50Od 1. júla sa zavádza povinnosť zaokrúhľovať platby v hotovosti na 5 eurocentov. V aktuálnej verzii programu MEMO je zapracovaný automatický výpočet zaokrúhlenia hotovostných platieb. V prípade, ak zadávate hotovostnú platbu...

MEMO 9.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 9.00Radi by ste si skontrolovali všetky nezaplatené pohľadávky nielen z tohto roka, ale aj z minulých období? Do programu sme doplnili novú tlačovú zostavu Evidencia nezaplatených pohľadávok. Nájdete v nej zoznam všetkých...

MEMO 8.50

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 8.50 Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali viac miesta pre pečiatku. Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali IBAN za zadávateľa. Pri exporte akéhokoľvek výstupu do PDF formátu už program nebude uvádzať zbytočnú...

MEMO 8.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 8.00Exportujete si Vyúčtovania znalečného a následne sa Vám ťažko vyhľadáva to správne z dôvodu rovnakého názvu? Do MEMO sme upravili export Vyúčtovania – názov exportu Vyúčtovania bude obsahovať aj číslo posudku. Následne bude...

MEMO 7.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 7.00Potrebujete zaslať zadávateľovi posudku preddavkovú faktúru – preddavok na znalečné? Do MEMO sme doplnili možnosť zadať si výšku preddavku a následne vytlačiť novú tlačovú zostavu – Preddavok na...

MEMO 6.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 6.50Skončila Vám licencia a nechcete čakať na DVD, ktoré zasielame poštou? V týchto dňoch sme Vám doručili zásielku s Vašim licenčným číslom. Po jeho zadaní do programu si bude MEMO automaticky overovať správnosť...

MEMO 6.00

Top novinky verzie 6.00Z filtra podľa rokov sme úplne odstránili rok nula. Úkony sú primárne zaradené podľa dátumu vykonania. Umožnili sme otváranie posudku dvojklikom zo zoznamu úkonov. V danom roku môžete mať neobmedzený počet úkonov s číslom nula.Aj neplatci DPH...

MEMO 5.96

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.96 Oprava chyby, ktorá vznikala pri použití Pridaj na pridávanie položiek vyúčtovania  Pridali sme upozornenie, že nie je možné zadať jednorazovú zľavu bez vyúčtovania odmeny  V rozbaľovacom menu podtyp odmeny sme odstránili...

MEMO 5.95

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.95 Zvolená profesia a odvetvie/jazyk ostáva zobrazená pri opätovnom otvorení formulára  Názov stĺpca Vyžiadaný sme zmenili na Vyžiadaný/Zadaný     V úvodnom wizarde sme zmenili Dátum vyžiadania na Dátum vyžiadania/Dátum zadania...

MEMO 5.93

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.93 Vyúčtovanie odmeny dohodou a hodinovou tarifnou- do stĺpca počet MJ sme pridali priamo do riadku možnosť zadania vzorca  Oprava zadávateľa pri pridaj a oprav Variabilný symbol ostane zadaný aj po uložení Stiahnuť...

KROS
O nás
Blog
Kontakty