Verzie programu MEMO

MEMO 7.00

Top novinky verzie 7.00

>

Preddavok na znalečné

Potrebujete zaslať zadávateľovi posudku preddavkovú faktúru – preddavok na znalečné? Do MEMO sme doplnili možnosť zadať si výšku preddavku a následne vytlačiť novú tlačovú zostavu – Preddavok na znalečné.

Ostatné novinky verzie 7.00

  • Zaktualizovali sme názvy odvetví podľa Prílohy č.1 k vyhláške 228/2018 Z.z.
  •  Štartovacia obrazovka a ikonka pre MEMO má nový, modernejší vzhľad.
  •  Pri tlači Príjmového dokladu Vás program nebude zbytočne upozorňovať na tlač mimo okrajov a rovnako okraje príjmového dokladu budú zarovnané.
  •  Na základe Opatrenia MPSVaR č. 176/2019 Z. z. sme zaktualizovali sumy stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma.
  •  Na základe Opatrenia MPSVaR č. 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sme zaktualizovali sumu náhrady za 1 km za vozidlo.
  •  Pridaný titul za menom.
  •  Pri nahadzovaní údajov o znalcovi sa niektoré políčka vysvietia len ak bol znalec vymenovaný pred rokom 2004 (napr. Vymenovanie rozhodnutím, Rozhodnutie číslo, Rozhodnutie zo dňa).
  •  Odstránené políčko číslo denníkaNastaveniach – Údaje o znalcovi (záložka Ďalšie funkcie).
  •  Umožnili sme vyúčtovací formulár (Vyúčtovanie a preddavok) zväčšovať na väčšiu veľkosť, aby bolo možné prehľadne vypĺňat Položky vyúčtovania

Archívne verzie programu

MEMO 6.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 6.50Skončila Vám licencia a nechcete čakať na DVD, ktoré zasielame poštou? V týchto dňoch sme Vám doručili zásielku s Vašim licenčným číslom. Po jeho zadaní do programu si bude MEMO automaticky overovať správnosť...

MEMO 6.00

Top novinky verzie 6.00Z filtra podľa rokov sme úplne odstránili rok nula. Úkony sú primárne zaradené podľa dátumu vykonania. Umožnili sme otváranie posudku dvojklikom zo zoznamu úkonov. V danom roku môžete mať neobmedzený počet úkonov s číslom nula.Aj neplatci DPH...

MEMO 5.96

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.96 Oprava chyby, ktorá vznikala pri použití Pridaj na pridávanie položiek vyúčtovania  Pridali sme upozornenie, že nie je možné zadať jednorazovú zľavu bez vyúčtovania odmeny  V rozbaľovacom menu podtyp odmeny sme odstránili...

MEMO 5.95

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.95 Zvolená profesia a odvetvie/jazyk ostáva zobrazená pri opätovnom otvorení formulára  Názov stĺpca Vyžiadaný sme zmenili na Vyžiadaný/Zadaný     V úvodnom wizarde sme zmenili Dátum vyžiadania na Dátum vyžiadania/Dátum zadania...

MEMO 5.93

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.93 Vyúčtovanie odmeny dohodou a hodinovou tarifnou- do stĺpca počet MJ sme pridali priamo do riadku možnosť zadania vzorca  Oprava zadávateľa pri pridaj a oprav Variabilný symbol ostane zadaný aj po uložení Stiahnuť...

MEMO 5.90

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.90 Zneprístupnili sme zaškrtávací box Nenavyšovať podielovú odmenu Do vyúčtovania sme pridali kalkulačku pre uľahčenie výpočtov Doplnili sme údaj Všetky sumy sú bez DPH do časti Uzavri úkon Aktualizovaný HELP. Pridali sme...

MEMO 5.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.50 V zozname zadavateľov je riadok s neplatičom vysvietený červenou farbou. Pre platiteľov DPH sme v celom programe pridali informáciu Ceny sú bez DPH na všetky relevantné miesta (infopanel, vyúčtovanie). Aktualizovaný HELP....

MEMO 5.01

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.01 V tlači vyúčtovania program správne dopĺňa rozdielnu fakturačnú a poštovú adresu. Záverečný text v tlači vyúčtovania sa dopĺňa na správne miesto. Formulár znalecký denník ostáva v rovnakej veľkosti aj po viacnásobnom...

MEMO 5.00

Ostatné novinky verzie 5.00 V programe nájdete nový a prehľadnejší formulár na vytvorenie nového znaleckého úkonu. V novej verzii môžete vytlačiť knihu jázd. Knihu jázd môžete exportovať do programu Excel a ďalej s ňou pracovať.  Tlačiť a exportovať do programu Excel...

MEMO 4.21

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.21 Opravili sme číslovanie v zozname znaleckých úkonov a nastavili ho tak, aby sa hneď pri prvom otvorení denníku záznamy zobrazili v vzostupnom poradí podľa čísla.  Stiahnuť upgrade

KROS
Copy link