Menu

Verzie programu MEMO

MEMO 6.50

Top novinky verzie 6.50

>

Jednoduchší prístup k licenciám

Skončila Vám licencia a nechcete čakať na DVD, ktoré zasielame poštou? V týchto dňoch sme Vám doručili zásielku s Vašim licenčným číslom. Po jeho zadaní do programu si bude MEMO automaticky overovať správnosť licencie a verziu si jednoducho stiahnete z internetu.

Ostatné novinky verzie 6.50

  • Pri vyúčtovaní paušálne ustanovených náhrad nebude prednostne zvolená ani jedna z 3 možností (v elektronickej alebo listinnej forme). Je na Vás, ktorý z úkonov si zvolíte. Počet vyhotovených úkonov je v programe pevne stanovený na jeden. To znamená, že si vyberiete jednu z troch možností a zvyšné dve vymažete pomocou tlačítka Vymaž.

Archívne verzie programu

MEMO 1.70

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 1.70 Číselník miest a PSČ - každý užívateľ si môže sám pridávať, opravovať a vymazávať mestá, obce a nim prisluchajúce PSČ podľa potreby. Nová banka - do databázy bánk bola doplnená banka UniCredit Bank Slovakia a.s. Stiahnuť...

MEMO 1.60

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 1.60 Tlač príjmového pokladničného dokladu (PPD) v 2 kópiách ako:- PPD k celkovej sume,- PPD k preddavku,- PPD k doplatku. Program MEMO upravený aj pre platcov DPH. Pridávanie novej jazdy doplnené o:- zadanie prejdených km...

MEMO 1.50

Ostatné novinky verzie 1.50 Zapracované nové odvetvia a odbory podľa Inštrukcie MS SR č.12/2005 č. 19292/2004-53 o organizácii riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole. Import do programu ALFA - zadávatelia, kniha jázd...

KROS
Copy link