Menu

MEMO 1.50

Ostatné novinky verzie 1.50

  • Zapracované nové odvetvia a odbory podľa Inštrukcie MS SR č.12/2005 č. 19292/2004-53 o organizácii riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole.
  • Import do programu ALFA – zadávatelia, kniha jázd a vyúčtovanie s uzavretím úkonu.
  • Nová funkcia “Hromadne načítaj úkony”, ktorá slúži na pritiahnutie znaleckých úkonov z excelovskej šablóny.
  • Prepracované zaokrúhľovanie v hlavnom formulári a v celom programe tak, aby nedochádzalo k odchýlkam v info z vyúčtovania v hlavnom formulári.
  • V knihe jázd prepracované zadanie jazdy (začiatok, cieľ a koniec cesty) a v nastaveniach rozdelenie na služobné a súkromné vozidlo.
  • Upravený výstup vyúčtovania tak, aby sa dlhé názvy neprekrývali s nasledujúcim riadkom v poradí.
  • Zmenený vzhľad formulára “Znalecký úkon”, formulár, ktorý sa zobrazuje pri vytváraní nového znaleckého úkonu.
  • Prepracovaný výstup na zadanie 6-miestneho čísla znalca (znalecký denník a výpis zo znaleckého denníka).
  • Opravená postupnosť tab indexu vo formulári “Znalecký úkon”.
  • Opravená chyba zobrazovania jázd vo vyúčtovaní úkonu. 
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty