Menu

ALFA plus 14.00.00

Top novinky verzie 14.00.00

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 14.00)

V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2022, ktoré môžete vyplniť a vytlačiť.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 14.00)

Aktualizovali sme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2022. Daňové priznanie môžete jednoducho vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.

>

Výpočet daňového bonusu platný od 01.07.2022 (od verzie 14.00)

Aktualizovali sme sprievodcu v Daňovej a odvodovej kalkulačke pre výpočet daňového bonusu, ktorý zohľadňuje legislatívnu zmenu platnú od 01.07.2022. Ak je to pre daňovníka výhodnejšie, môže od júla 2022 uplatniť nový daňový bonus. Sprievodca výpočtom automaticky porovná výšku daňového bonusu podľa legislatívy platnej do 30.06.2022 s novým výpočtom a vyplní daňovníkovi zvýhodnenú sumu.

>

Nové sadzby DPH v sumárnom doklade (od verzie 14.00)

Vynovili sme funkciu Sumárny doklad v peňažnom denníku. Odteraz môžete sumárne evidovať bločky s 20%, 10% sadzbou DPH a rovnako bločky vystavené v N – sadzbe. Zjednodušili sme tiež zadávanie zaokrúhľovania výslednej sumy bločkov.

>

Nová 5% sadzba DPH pre štátom podporované nájomné bývanie (od verzie 14.00)

Od 01.01.2023 môžete vystavovať a evidovať doklady v zníženej sadzbe DPH 5% pri vybraných druhoch stavieb a stavebných prác pre štátom podporované nájomné bývanie. Pri evidovaní a vystavovaní faktúr s touto zníženou sadzbou Vám pomôže nový podtyp dokladu: Štátom podporované nájomné bývanie – 5% DPH. Upravili sme rovnako tlačovú zostavu rekapitulácie DPH a kontrolného výkazu k DPH, aby zohľadňovali novú sadzbu.

>

Nové sadzby stravného (od verzie 14.00)

Zapracovali sme nové sadzby stravného platné od 01.01.2023.

Ostatné novinky verzie 14.00.00

  • S účinnosťou od 01.01.2023 bola schválená novela zákona o DPH, ktorá mala priamy dopad na pomenovania riadkov DPH pri všetkých typoch súm týkajúcich sa Opravy odpočítanej dane. Úpravy v programe sa týkali textových zmien využívaných pri riadkoch DPH, a tiež v tlačových zostavách Evidencie DPH a Rekapitulácia DPH.
  • Do daňovej a odvodovej kalkulačky sme zapracovali nové životné minimum, novú zvýšenú minimálnu a priemernú mzdu platnú pre rok 2023. Daňovú povinnosť, predpokladané sociálne a zdravotné náklady si môžete vďaka odvodovej kalkulačke ľahko vypočítať.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty