Menu

ALFA plus 4.20.00

Novinky verzie 4.20.00

  • Z programu bol odstránený číselník “Sadzby daní z motorových vozidiel”. V novej verzii tento číselník nájdete už len v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.
  • Do daňového priznania k dani z príjmov FO typ B bol zapracovaný export do formátu XML, čo umožňuje jednoduchšie odovzdať daňové priznanie v elektronickej podobe na internetovej stránke daňového úradu.
  • Do daňového priznania k dani z motorových vozidiel boli zapracované nové sadzby dane z motorových vozidiel platné od 01.01.2013.
  • V prehľade “Predbežný výpočet dane” bol upravený výpočet dane pre rok 2013 v súlade s platnou legislatívou.
  • Na základe zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti bolo do programu zapracované upozornenie na platbu v hotovosti prevyšujúcu 5000 eur.
  • Do číselníka vozidiel bolo dopracovaný “Dátum prvej evidencie vozidla”, ktorý je potrebný pre vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre rok 2013.
  • Do formulára “Partner” bol pridaný odkaz na zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.
  • V programe bolo aktualizované tlačivo pre vytvorenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre rok 2013.
  • Do programu bol pre Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch dopracovaný export do XML platný pre výkazy podávané za rok 2012.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty