Menu

ALFA plus 5.50.00

Top novinky verzie 5.50.00

>

Dodatočný kontrolný výkaz (od verzie 5.50)

Do programu sme dopracovali dodatočný kontrolný výkaz DPH, aby ste splnili svoju povinnosť na odovzdanie kontrolného výkazu aj po uplynutí lehoty na jeho podanie.

>

Import faktúr z aplikácie iKROS (od verzie 5.50)

Aby ste nemuseli ručne zaúčtovať faktúry, ktoré ste vytvorili v aplikácii iKROS, môžete ich jednoducho naimportovať do evidencie faktúr a zapísať do evidencie pohľadávok a DPH. V iKROSe uvidíte, ktoré faktúry sú uhradené, a oceníte aj prehľad o firme.

>

Import faktúr z programu Omega (od verzie 5.50)

Ak vystavujete faktúry v programe Omega a účtovníctvo spracovávate v programe ALFA plus, v novej verzii programu nájdete funkciu “Import faktúr z programu Omega”, ktorá vám uľahčí zaevidovanie pohľadávok z vystavených faktúr.

Ostatné novinky verzie 5.50.00

 • Do programu sme dopracovali dodatočný kontrolný výkaz DPH, aby ste splnili svoju povinnosť na odovzdanie kontrolného výkazu aj po uplynutí lehoty na jeho podanie.
 • Aby ste nemuseli ručne zaúčtovať faktúry, ktoré ste vytvorili v aplikácii iKROS, môžete ich jednoducho naimportovať do evidencie faktúr a zapísať do evidencie pohľadávok a DPH. V iKROSe uvidíte, ktoré faktúry sú uhradené, a oceníte aj prehľad o firme.
 • Pre uľahčenie kontroly dokladov, ktoré vstupujú do kontrolného výkazu DPH, sme dopracovali externé číslo do evidencie DPH a súčet za oddiely v kontrolnom výkaze.
 • Aby ste mohli pracovať s programom ALFA plus aj zo vzdialených pobočiek, prípadne, aby ste znížili náklady na správu počítačov pri sieťovej práci, zapracovali sme možnosť pracovať s Alfou plus cez terminál server.
 • Ak vystavujete faktúry v programe Omega a účtovníctvo spracovávate v programe ALFA plus, v novej verzii programu nájdete funkciu “Import faktúr z programu Omega”, ktorá vám uľahčí zaevidovanie pohľadávok z vystavených faktúr.
 • Kontrola pohľadávok a záväzkov v cudzej mene bude pre vás jednoduchšia vďaka novým tlačovým zostavám “Kniha pohľadávok/záväzkov v cudzej mene”.
 • Dopracovali sme novú tlačovú zostavu “Príjemka/Výdajka – Editovateľná”, pomocou ktorej vytlačíte príjemku alebo výdajku s kódom EAN, PLU, prípadne bez udania cien.
 • Ak vytvárate faktúry v iných programoch, určite oceníte novú funkciu “Import faktúr z iného programu do pohľadávok”, pomocou ktorej rýchlo a jednoducho naimportujete vystavené faktúry do pohľadávok.
 • Z peňažného denníka už môžete doklad automaticky zapísať do evidencie krátkodobého majetku.
 • Zrýchlili sme prenos položiek do ECR.
 • Upravili sme vzhľad cenoviek tak, aby boli pre vašich zákazníkov ľahšie čitateľné, a zároveň sme umožnili vytlačiť na cenovkách doplňujúce údaje, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o predávanom tovare.
 • Pri vpisovaní partnera do dokladu sa rýchlejšie zobrazí zoznam vyhovujúcich partnerov z číselníka.
 • Do názvu exportného súboru daňových priznaní a výkazov sme doplnili obchodné meno firmy, pre ktorú vytvárate daňové priznanie alebo výkaz. Pri načítavaní na portál Finančnej správy jednoduchšie vyberiete správny exportný súbor.
 • Ak ste sa stretli s účtovným prípadom, pri ktorom ste si neboli istý správnym zaúčtovaním, pomôžu vám príklady, ktoré sme doplnili do helpu k programu.
 • Na základe legislatívnej zmeny sme do inventúrnych súpisov a podkladov k inventúre doplnili novú povinnú náležitosť – meno zodpovednej osoby.
 • Od 01.01.2014 je možné základ dane znížiť o novú nezdaniteľnú časť “Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier”. Pre jednoduché zistenie základu dane sme ju doplnili do predbežného výpočtu dane z príjmov.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá spôsobila nesprávne vypočítaný daňový odpis majetku, ktorý bol do obchodného majetku firmy preradený z osobného užívania.
 • Bola opravená systémová chyba, ktorá vznikala v prípade špecifického nastavenia číselného radu.
 • Bola opravená chyba, ktorá vznikala v peňažnom denníku pri úhrade pohľadávky. Po zapísaní čísla pohľadávky do políčka Uhrádzaný doklad nefungovalo tlačidlo Enter.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty