Menu

ALFA plus 6.00.00

Top novinky verzie 6.00.00

>

Účtovná závierka za rok 2014 (od verzie 6.00)

V súvislosti so zmenou legislatívy sme zapracovali Účtovnú závierku, ktorá nahradila pôvodné výkazy o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch. Účtovnú závierku môžete vytlačiť alebo elektronicky odoslať.

>

Účtovanie paušálnych výdavkov PHL (od verzie 6.00)

Účtovanie 80 % paušálnych výdavkov na nákup PHL bude odteraz jednoduchšie. Nová funkcia automaticky rozúčtuje sumu dokladu do príslušných stĺpcov PD a riadkov DPH.

>

Úprava predajnej ceny na príjemke (od verzie 6.00)

Nová funkcia Predajná cena na príjemke vám pomôže sledovať a udržať si zisk. Na príjemke si skontrolujete a podľa potreby zmeníte predajnú cenu.

Ostatné novinky verzie 6.00.00

 • Účtovanie 80 % paušálnych výdavkov na nákup PHL bude odteraz jednoduchšie. Nová funkcia automaticky rozúčtuje sumu dokladu do príslušných stĺpcov PD a riadkov DPH.
 • Ak máte odberateľa, ktorému poskytujete pravidelne zľavu, môžete si ju zadať v číselníku partnerov. Zľava sa automaticky dotiahne do nových dokladov.
 • Jedným klikom overíte IČ DPH partnera a predídete tak nesprávne vystaveným dokladom.
 • Nová funkcia Predajná cena na príjemke vám pomôže sledovať a udržať si zisk. Na príjemke si skontrolujete a podľa potreby zmeníte predajnú cenu.
 • Stav nádrže môžete sledovať aj pri vlastnom vozidle. Túto funkciu oceníte, ak používate auto prevažne na pracovné účely a potrebujete sledovať nákup pohonných látok.
 • Od novej verzie programu môžete využívať automatickú kontrolu dokladov vstupujúcich do kontrolného výkazu DPH. Kontrola vás upozorní na chybne uvedené IČ DPH partnera alebo na chýbajúce číslo pôvodného dokladu.
 • Aby ste mohli podávať prevodné príkazy elektronicky, dopracovali sme export prevodných príkazov vo formáte SEPA.
 • Doklady, v ktorých si odpočítavate iba časť DPH, môžete posunúť do iného mesiaca.
 • Aby ste po prechode z programu ALFA naďalej pracovali s rovnakými cenami tovarov, upravili sme spôsob výpočtu DPH na jednotkovej predajnej cene.
 • Aby odberateľ nemal problém s úhradou faktúry, variabilný symbol na vašej faktúre už bude obsahovať iba číslice.
 • Aby ste vedeli správne smerovať doklady do príslušných riadkov DPH, doplnili sme do názvov riadkov DPH čísla paragrafov.
 • Po prechode do nového roku bude v evidencii sociálneho fondu uvedený jeho začiatočný stav, aby ste videli zostatok sociálneho fondu ešte pred pridaním pohybov do evidencie.
 • Aby sa vám lepšie pracovalo so skladom, zrýchlili sme pridávanie skladových kariet do dokladov.
 • V súvislosti so zmenou legislatívy sme zapracovali Účtovnú závierku, ktorá nahradila pôvodné výkazy o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch. Účtovnú závierku môžete vytlačiť alebo elektronicky odoslať.
 • Od roku 2015 sa podľa § 68 musí pri fakturovaní občanom do EÚ za vybrané služby uvádzať DPH daného štátu. Na vystavovanie takýchto faktúr bol v programe dopracovaný nový typ dokladu a upravené tlačové zostavy.
 • V programe bola upravená suma minimálnej mzdy vo výške 380,- Eur na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky na rok 2015.
 • Bola opravená chyba, keď pri evidovaní záväzku nahrádzal program VS uvedený na bankovom účte partnera externým číslom dokladu.
 • Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri zatváraní programu u užívateľov s prepojením na aplikáciu iKROS.
 • Bola opravená chyba, keď predajné ceny služieb v databáze neplatiteľa DPH program doťahoval do dokladov zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
 • Bola opravená chyba, keď pri pridávaní položiek do dobropisu z existujúcej výdajky program nesprávne prepočítal výšku zľavy.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty