Menu

ALFA plus 8.10.00

Top novinky verzie 8.10.00

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 8.10)

V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2016.

>

Prehľad dokladov účtovnej závierky (od verzie 8.00)

Ak neviete, ako program vypočítal sumy v jednotlivých riadkoch účtovnej závierky (pôvodne výkaz o príjmoch a výdavkoch/majetku a záväzkoch), pozrite si prehľadné zostavy Doklady príjmov a výdavkov a Doklady majetku a záväzkov.

>

Stavebné práce od 01.01.2017 po novom (od verzie 8.00)

Od 01.01.2017 sa musia v kontrolnom výkaze uvádzať aj vystavené faktúry za stavebné práce, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti. Výberom nového typu dokladu Stavebné práce s prenosom DP – § 69 program automaticky nastaví 0 % sadzbu DPH, riadok DPH O a oddiel kontrolného výkazu A2.

>

Možnosť nastaviť veľkosť písma (od verzie 8.00)

Práca s evidenciami bude odteraz pohodlnejšia vďaka možnosti nastaviť väčšie písmo pre zoznamové formuláre dokladov.

Ostatné novinky verzie 8.10.00

  • V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A platné pre rok 2016.
  • V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B platné pre rok 2016.
  • V prípade chýbajúcich aktualizácií pre súčasť .NET Framework nebolo možné po nainštalovaní verzie 8.00 spustiť program. Uvedenú situáciu sme vyriešili.
  • Opravili sme chybu, keď za určitých okolností dochádzalo pri prechode do nového roka k duplicitnému vytvoreniu nového účtovného obdobia.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty