Menu

Čakajú podnikateľov pozitívne zmeny v legislatíve?

Podnikatelia každoročne v tomto období netrpezlivo očakávajú, aké legislatívne zmeny vláda schváli, čo im zmeny v zákonoch prinesú a čo zoberú.

Už niekoľko rokov sa hovorí o zlepšovaní podnikateľského prostredia pre malé a stredné firmy. Napriek tomu sa zvyšujú dane, narastajú odvody, pribúdajú nové povinnosti a v konečnom dôsledku sú podnikatelia zaťažení obrovskou administratívou. Tento rok je však predsa v niečom iný. S novou vládou sa črtá aj nádej na jednoduchšie a výhodné daňové podmienky. Poďme sa teda pozrieť, či navrhované zmeny skutočne zlepšia podnikanie na Slovensku.

1. Nové sumy tuzemského stravného

Návrhom Opatrenia MPSVaR sa ustanovujú nové sumy tuzemského  stravného:

  • 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín
  • 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
  • 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín

Navrhovaná účinnosť: od 1.12.2016

2. Povinnosť uvádzať v KV DPH vystavené faktúry pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti v stavebníctve

(Návrh Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty).

Platiteľ dane, ktorý uskutoční  dodávku stavebných prác s tuzemským prenosom daňovej povinnosti, bude mať povinnosť uviesť vyhotovenú  faktúru v KV DPH aj napriek tomu, že doklad neuvádza v daňovom priznaní DPH.

Doteraz tieto faktúry neuvádzal ani v KV DPH ani v DP DPH.

Po novom ich uvedie v KV DPH, v DP DPH ich  naďalej neuvádza. Odoslaná faktúra sa uvedie v A2. Odoslané opravné doklady /dobropis, ťarchopis/ sa uvedú v C1.

Navrhovaná účinnosť: od 1.1.2017

To znamená, že vyhotovené faktúry s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve budú musieť mesační platitelia prvýkrát uviesť  v KV DPH za január 2017 a štvrťroční platitelia v KV DPH za I. kvartál 2017.

3. Zvýšenie paušálnych výdavkov na 60%

U daňovníka (neplatiteľa DPH alebo platiteľa DPH len časť ZO) s príjmami podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 sa zvyšuje limit paušálnych výdavkov na 60% z dosiahnutých príjmov najviac do maximálnej sumy 20 000 eur za zdaňovacie obdobie. Teraz je limit 40%, maximálne 5040 eur ročne.

Navrhovaná účinnosť: od 1.1.2017

To znamená, že vyššie paušálne výdavky živnostníci prvýkrát využijú pri podaní daňového priznania za rok 2017.

4. Zvýšenie sumy minimálnej mzdy od roku 2017 na 435 eur

Nariadením vlády SR sa suma minimálnej mzdy na rok 2017 ustanovuje na  435 eur za mesiac. Minimálna mzda má vplyv na posúdenie nároku na daňový bonus od 1.1.2017.

Navrhovaná účinnosť: od 1.1.2017 (schválené 12.10.2016)

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty