Menu

CENKROS 4 2019/I v.2

Ostatné novinky verzie 2019/I v.2

  • Export a tlač je pri formáte EXCEL KOMPLET predvolený na výšku. V nastaveniach pribudla nová možnosť exportu a tlače aj na šírku.
  • Do krycieho listu vo formáte Excel Komplet sme vrátili priestor na pečiatky.
  • Položky vo firemnej databáze sa zaraďujú do novej navigácie – firemné položky, v ktorej je možné vyhľadávať.
  • Oprava nesprávnych parametrov zaokrúhľovania vo vybraných zákazkách.
  • Opravili sme dočasné miznutie obsahu okna Zoznamu Zákaziek pri tlačení súhrnného a krycieho listu.
  • Opravené prepočítavanie kalkulovanej ceny výmenným kurzom.
  • Opravili sme zobrazovanie Oceňovacích podkladov len pre vyfiltrované položky.
  • Pri exporte porovnania cien sme stĺpec rozdielu naformátovali ako číslo, nie obrázok, aby bola možná ďalšia práca s údajmi.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty