Menu

Daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2022

Téma daňového bonusu (DB) bola minulý rok skloňovaná zo všetkých strán. Naši zákonodarcovia jej venovali kopec priestoru a nezaháľali ani média. Noviniek a zmien bolo dosť. Poďme sa spoločne pozrieť, čo sa zmenilo a ako sa to dotkne vyplnenia daňového priznania fyzických osôb za rok 2022.

Daňový bonus v 1. polroku 2022

Pre prvú polovicu minulého roka sa spôsob výpočtu daňového bonusu nelíši. Podmienky na jeho uplatnenie zostávajú rovnaké, na aké sme boli zvyknutí. Daňový bonus si môžete uplatniť, ak máte dieťa, ktoré vyživujete vo svojej domácnosti a dosiahli ste tzv. aktívne príjmy, teda príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur, čo predstavuje 6-násobok minimálnej mzdy a vykázali ste čiastkový základ dane z týchto príjmov.

Mesačná suma DB za mesiace január až jún 2022 je vo výške:
23,57 €/mesiac pre dieťa od 15 rokov,
43,60 €/mesiac pre dieťa od 6 do 15 rokov (vrátane mesiaca, v ktorom dovŕši 15 rokov),
47,14 €/mesiac pre dieťa do 6 rokov (vrátane mesiaca, v ktorom dovŕši 6 rokov).
V prípade, že vášmu dieťaťu vo veku od 6 do 15 rokov bola poskytnutá dotácia na stravu, nemáte v týchto mesiacoch na uplatnenie daňového bonusu nárok.

Aké zmeny priniesol 2. polrok 2022?

Zmena nastala v posudzovaní nároku na DB i v jeho výške. Po novom sa nesleduje výška príjmu. Od 1. 7. 2022 už nie je definovaná podmienka minimálnej výšky dosiahnutého zdaniteľného príjmu. Do platnosti prišlo aj nové obmedzenie. Zákon určuje strop daňového bonusu, percentuálny limit zo základu dane, ktorého výška závisí od počtu detí.

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice/celého základu dane (čiastkového základu dane)
1 dieťa 20 %
2 deti 27 %
3 deti 34 %
4 deti 41 %
5 detí 48 %
6 a viac detí 55 %

Čo to znamená v praxi?

Nový postup výpočtu daňového bonusu použijete len vtedy, ak vám po prepočte starým spôsobom vyšiel DB nižší. To znamená, že za 2. polrok si vypočítate nárok po starom aj po novom. Následne si vyberiete a uplatníte ten DB, ktorý je pre vás výhodnejší. Túto sumu uvediete do r. 117b.

TAXA vás nenechá v štichu

Že to celé znie komplikovane? Môže to tak vyzerať, no so správnym pomocníkom to zvládnete. TAXA vám s výpočtom daňového bonusu pomôže. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 tak vytvoríte a odošlete bez námahy.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty