Menu

Elektronická komunikácia v oblasti daní už aj u zamestnancov

Už ste o tom počuli? Od nového roku nemusia mzdárky obiehať všetky pobočky, ktoré majú po Slovensku, či zamestnanci stáť v radoch pred mzdovým oddelením. V oblasti komunikácie a výmeny informácii medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa totiž znižuje administratívna záťaž.

Zamestnanci už môžu podať Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane preddavkov na daň, či odovzdať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane elektronickou formou.

Taktiež zamestnávatelia majú možnosť vystaviť a doručiť doklady , ktorými sú Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a Potvrdenie o zaplatení dane, potrebné k venovaniu 2, resp. 3 % daní elektronickou formou, ak sa na tom so zamestnancom dohodnú.

Aké podmienky musia byť splnené pri elektronickom doručovaní?

Stačí, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú na doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami, napr. formou písomnej dohody. V dohode je potrebné určiť aj spôsob, akým bude elektronická komunikácia prebiehať – e-mailová adresa zamestnanca, e-mailová adresa zamestnávateľa, a tiež aké dokumenty bude odosielať zamestnávateľ zamestnancovi a ktoré zamestnanec zamestnávateľovi.

Potrebné je myslieť na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na to, aby doklad doručený elektronickou formou obsahoval predtlačený odtlačok pečiatky a faksimile podpisu zamestnávateľa, pričom dokument nemôže zamestnanec dodatočne meniť ani upravovať.

A nezabudnite, že v prípade doručovania elektronickou formou je potrebné preukázať, že k odoslaniu došlo. Slúžiť na to môže potvrdenie o doručení elektronickej správy obsahujúce informácie o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu, dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Ako vám pomôže OLYMP?

S programom OLYMP a nainštalovanou verziu 20.00 a vyššou, vytlačíte priamo z programu Dohodu o doručovaní elektronickými prostriedkami. Po jej podpísaní so zamestnancom môžete začať využívať hromadné odosielanie dokumentov na e-maily jednotlivých zamestnancov. E-mailové kontá  štandardne využívajú zabezpečenie prostredníctvom SSL certifikátu. Pri odosielaní prostredníctvom revolučnej aplikácie MyJob je zabezpečená ochrana osobných údajov šifrovaním. Pracujte s OLYMPOM a váš pracovný život bude o niečo jednoduchší.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty