Menu

Hlavné vylepšenia programu CENKROS plus za posledné 2 roky

Vážení používatelia CENKROS plus,
za posledné dva roky pribudli do programu desiatky nových funkcií, ktoré výrazne uľahčujú a zjednodušujú prácu v programe, prípravu rozpočtov, kalkulácií alebo zrýchľujú výpočty. Pozrite si tie najzaujímavejšie:

Stalo sa Vám, že ste omylom vymazali nesprávnu zákazku a nemali ste k nej urobenú zálohu?

Do programu sme zapracovali Automatickú archiváciu stavieb, ktorá zabezpečí, že pri zatváraní programu sa vytvoria zálohy všetkých zmenených stavieb. Výhodou tejto archivácie je, že nemusíte po každej zmene stavby manuálne archivovať, ale stačí raz nastaviť, kde a za aké obdobie sa majú archivované stavby ukladať a program sa sám postará o ich archiváciu.

Materiálové databázy z internetu.

Okrem štandardných cenníkových databáz sme do programu doplnili aj kompletné cenníky materiálov ponúkané rôznymi dodávateľmi. Tieto materiálové databázy sú pravidelne aktualizované a Vy si ich môžete jednoducho stiahnuť do programu. Pri sťahovaní cenníka do programu sa nastavuje aj Váš rabat (zľava) na konkrétny cenník a tým si zabezpečíte to, aby Vami pripravovaný rozpočet mal ceny použitých materiálov čo najpresnejšie.

Nový modul AREA umožňuje výpočet výkazu výmer položky priamo z projektovej dokumentácie.

Pomocou modulu AREA sa nestane, že vo výkaze výmer spravíte chybu, alebo na niečo zabudnete. AREA umožňuje:

 • zobrazenie projektovej dokumentácie vo formáte DWG, PDF, JPG priamo v programe CENKROS plus,
 • jednoduché vypočítanie výmer z výkresu pomocou grafického označovania priamo v projekte,
 • prenos vypočítaných výmer do množstva položky.

Nový formát exportu do excelu – EXCEL KOMPLET 2012:

 • celá stavba v jednom súbore pričom každý objekt je na jednej záložke,
 • dostupné všetky potrebné výstupy – krycí list, rekapitulácia a rozpočet,
 • možnosť exportovať rozpočet s výkazom výmer, poznámkami alebo exportovať ako zadanie,
 • údaje sú počítané pomocou vzorcov. Ak zmeníte napr. množstvo položky, upraví sa celková cena a zmení sa aj krycí list.

Nie ste si istý ako oceniť danú technológiu, alebo nepoznáte presnú terminológiu, normy a legislatívu?

Vytvorili sme pre Vás nový informačný systém Asistent rozpočtára, v ktorom nájdete:

 • vysvetlenie technológií vybraných činností vo viac ako 120 kapitolách,
 • legislatívne predpisy a normy ovplyvňujúce konkrétnu činnosť vrátane BOZP a požiarnej ochrany,
 • viac ako 100 praktických príkladov a ukážok rozpočtov pre vybrané technológie,
 • tipy a triky pre efektívnu prácu s programom,
 • intuitívne vyhľadávanie ako na internete.

Nové manažérske prehľady stavieb Vám umožnia získať prehľad:

 • koľko ste spracovali cenových ponúk, koľko bolo úspešných a koľko neúspešných,
 • aká je rozpracovanosť na realizovaných stavbách,
 • koľko Vás stáli jednotliví subdodávatelia.

Program CENKROS plus je kompatibilný s novým operačným systémom Windows 8.

Zoznam noviniek predchádzajúcich verzií si môžete pozrieť aj tu:

Nemusíte kupovať nový softvér! Stačí si len aktualizovať ten nepoužívaný!

Ak chcete Váš program CENKROS plus znovu začať používať, stačí, ak si obnovíte Balík podpory. Za Balík podpory totiž zaplatíte iba 20% z ceny programu, čo je podstatne menej ako za nový stavebný softvér. Nemusíte doplácať nič navyše, aj keď ste program nevyužívali niekoľko rokov.

Čo získate s platným Balíkom podpory?

 • Nové verzie programu po dobu 1 roku – celý rok môžete sťahovať ďalšie aktualizácie alebo Vám ich zašleme na DVD.
 • Poradenstvo a HOTLINE – môžete opäť bezplatne využívať telefonické poradenstvo k programu.
 • Vaše dáta zostanú zachované – všetky dáta a zakázky v programe zostanú zachované, nemusíte ich nahazovať alebo importovať.

Ako získať platný Balík podpory?

 • Odpovedajte na tento e-mail, alebo nás kontaktujte na 041/707 10 31.
 • Balík podpory si môžete kedykoľvek objednať pomocou tohto formulára.
 • Poznámka: V cene Balíka podpory nie je zahrnutá aktualizácia cenníkových databáz. Aktualizáciu si môžete zakúpiť za cenu podľa platného cenníka.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty