Menu

HYPO 13.50

Top novinky verzie 13.50

>

Poškodené stavby (od verzie 13.00)

Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodenej stavby? V novej verzii môžete ohodnotiť stavbu poškodenú ako aj nedokončenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte percento poškodenosti celého objektu alebo jednotlivých konštrukcií.
>

Vzorové popisy panelových domov (od verzie 13.00)

Vzorové popisy bežných panelových domov Vám výrazne uľahčia prácu. Popis vybraného panelového domu si môžete preniesť do popisu bytu a upraviť ho podľa Vášho konkrétneho prípadu. Vzorové popisy panelových domov nájdete vo formulári Byty. Databázu popisov bežných panelových domov, pripravenú ÚSI, budeme priebežne dopĺňať.
>

Nové funkcie v porovnávacej metóde (od verzie 13.00)

Porovnávacia metóda sa dočkala ďalších vylepšení: pridali sme nové špecifikácie faktorov pre rôzne druhy stavieb a pozemkov, uľahčili sme zadávanie hodnoty faktorov, je možné automaticky dotiahnuť výmeru hodnoteného pozemku a mnoho ďalších.
>

Kreslenie kružnice

Potrebujete nakresliť studňu či točité schodisko? Nová verzia modulu HYPOCAD Vám teraz umožní nakresliť kruhové objekty, ktoré môžete upravovať, meniť ich farbu a hrúbku čiary.
>

Kreslenie mnohouholníka

Do modulu HYPOCAD sme pridali novú funkciu- kreslenie mnohouholníka. Túto funkciu nájdete v stavebných prvkoch pod názvom polygón. Polygón oceníte, ak potrebujete v nakreslenom pôdoryse označiť nepravidelnú časť určenú napr. na rekonštrukciu alebo búranie. Polygón je možné šrafovať a meniť jeho farbu.
>

Vzorové pôdorysy bytov

V novej verzii sme výrazne uľahčili kreslenie pôdorysov. Stačí si z typických podlaží štandardných panelových domov vybrať pôdorys bytu a upraviť ho podľa Vašich potrieb. Záložku Pôdorysy bytov nájdete vo formulári byty. Vzorové pôdorysy bežných panelových domov na Slovensku budeme priebežne dopĺňať.

Ostatné novinky verzie 13.50

 • Opravili sme chybne uvedený údaj HYPO 12 v časti O aplikácii.
 • Pridali sme tlačidlá Ok a Zruš v MEMO vo Vzoroch, ktoré sa nezobrazovali pri zvolenej možnosti veľkých formulárov.  
 • Opravili sme chybu v Smejkalovej metóde, ktorá vznikala pri prístavbe s vekom nula.   
 • Opravili sme tlačidlo pri Kubickej metóde, ktoré doteraz fungovalo až po prekliknutí sa medzi lineárnou a analytickou metódou. 
 • Opravili sme údaj KS pre vonkajšie úpravy na miestach, kde bol uvedený chybne.
 • Vo výstupe sme do Výpočtu nájmu porovnaním doplnili chýbajúci zoznam porovnávaných nájmov a tabuľku Výpočet nájmu.
 • Opravili sme chybu v Porovnávacej metóde stavieb, kde program zle priemeroval vybraté porovnateľné nehnuteľnosti. 
 • Odstránili sme nefunkčnú možnosť použitia Smejkalovej metódy z formulárov Garáže a Drobné stavby.
 • V poškodenosti stavieb, bytov a nebytov nie je možné zadať hodnotu s desatinnou čiarkou.  
 • Upravili sme informatívny údaj vek pri lesoch, ktorý sa nemenil správne so zadanou hodnotou.
 • Zjednodušili sme prístup k fotošablonám: popisový formulár Prílohy sa otvára automaticky po kliknutí tak, ako ostatné popisové formuláre v závere.
 • Prednastavili sme zobrazovanie faktorov porovnávania v stavbách a pozemkoch v tomto poradí: Ekonomické, Polohové, Konštrukčné a fyzické. 
 • V Nájme pozemkov a stavieb porovnaním sme nastavili zadávanie pomocou koeficientov a percentuálnej zrážky/prirážky tak, aby zadané hodnoty boli v oboch prípadoch totožné.
 • Tlačidlo s obrázkom, ktoré slúži na Popis technického stavu sme nahradili tlačidlom s textom Popis technického stavu.
 • Doplnili sme údaj „€/rok“ v rekapitulácii nájmu v Závere.
 • Pridali sme pomocný text „pozor, úrokové miery sa v čase môžu meniť” do Nájmu pozemku výpočtom.
 • Tlačidlo Prenes text vo formulári Pomocné texty sme zmenili na tlačidlo OK. 
 • HYPOCAD: V správe výkresov sa pri možnosti Zobraziť aj výkresy z iných posudkov zobrazí točiaci sa modrý krúžok, ktorý indikuje, že program pracuje.
 • HYPOCAD: Vylepšené kopírovanie
 • Pridali sme informatívny údaj KS vo formulári RU stavieb
 • Info údaj Súčet pri výpočte podlahovej plochy bytu a nebytu sa teraz zobrazuje ako dva samostatné údaje: podlahová plocha bytu a úžitková plocha bytu.
 • Nájme pozemkov výpočtom sme pridali funkciu Aplikuj a ukáž.
 • Do formuláru Pomocné texty sme priadli nové tlačidlo Kategórie pomocných textov, ktoré slúži na zatriedenie pomocného textu do príslušnej skupiny pomocných textov. 
 • HYPOCAD: Nové tlačidlo Zruš v správe výkresov
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty