Menu

HYPO 14.50

Top novinky verzie 14.50

>

Miera poškodenia chát, garáží a drobných stavieb

Od verzie 14.50 už môžete stanoviť mieru poškodenia všetkých hlavných stavieb vrátané garáží a chát a drobných stavieb z príslušenstva. V základných údajoch označíte objekt ako poškodený a následne v tvorbe RU resp. v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte percento poškodenosti celého objektu alebo jednotlivých konštrukcií.
>

Vkladanie fotiek do fotošablón

Zdržuje Vás pri práci samovoľné otáčanie fotiek pri ich vkladaní do fotošablón? Tento problém sa nám v novej verzii podarilo odstrániť. Fotky sa teraz pri vkladaní neotáčajú, ale ostávajú v takom formáte, ako boli odfotené (na šírku alebo na výšku).
>

Jednoduchší prístup k popisom (od verzie 14.00)

V novej verzii Vám ušetrí čas rýchlejší prístup k popisovým formulárom. Ikony pre hlavné popisy nájdete priamo v nástrojovej lište v hlavnom formulári.
>

Nové vzorové pôdorysy

Do modulu HYPOCAD sme pridali ďalšie vzorové podlažia týchto typových panelových domov: ZTB radový, LB radový a T 06B ZA bodový. Databáza vzorových pôdorysov v programe HYPOCAD teraz obsahuje spolu 85 najbežnejších bytov na Slovensku.
>

Točité schodisko (od verzie 14.00)

V HYPOCADe môžete nakresliť štvrťku, polovicu, tri štvrtiny alebo celé točité schodisko. Môžete ho skombinovať s priamym jednoramenným či dvojramenným schodiskom. Takýmto spôsobom je možné v HYPOCADE nakresliť rôzne druhy schodísk.

Ostatné novinky verzie 14.50

 • Doplnili a upravili sme chýbajúce katastrálne územia.  
 • Vrátili sme stĺpec Popis späť do tabuľky Použiť starší posudok. 
 • Do ďalších formulárov sme doplnili možnosť pohybovať sa pomocou klávesnice.  
 • Pri zmene Kcu v príslušenstve sa mení hodnota VH automaticky, nie až po kliknutí na OK alebo do infopanela.  
 • Umožnili sme meniť šírku stĺpcov v tabuľke porovnávania v porovnávacej metóde pre stavby aj pozemky a taktiež v nájme stavieb a pozemkov porovnaním.
 • Umožnili sme meniť šírku stĺpcov v Archivácii.
 • Umožnili sme zapnutie Spolupráce s MEMO jedným kliknutím rovnako ako vypnutie.  
 • Koeficient redukujúcich faktorov v pozemkoch sa nedá zadať väčší ako 1,0.
 • Do HYPOCADu sme pridali aktualizovaný HELP.   
 • V porovnávacej metóde pre Pozemky, pri pridávaní nehnuteľností na porovnanie, už nie je možné pridávať pozemky bez zadania názvu, ceny a MJ.
 • V analytickej metóda sme pridali upozornenie, ak je zle zadaný rok vzniku konštrukcie alebo iný chybný údaj. 
 • Vo formulári Otvor sme v rozbaľovacom menu rok zoradili roky vzostupne tak, aby to bolo jednotné v celom programe.
 • Opravili sme chyby v kombinovanej metóde.
 • V záložke Koeficienty v Pozemkoch sme zarovnali textboxy a lupky a modré čísla pri zobrazení vo veľkých formulároch.       
 • HYPOCAD: Upravili sme znaky, ktoré znázorňujú začiatok a koniec výstupu na schodisku.  
 • HYPOCAD: Horné menu pre dvojkrídlové dvere a všetky typy schodísk ostáva otvorené počas práce rovnako, ako pri jednokrídlových dverách. 
 • Vylepšili sme vkladanie fotiek do fotošablón. Fotky sa teraz pri vkladaní neotáčajú, ale ostávajú v takom formáte, ako boli odfotené (na šírku alebo na výšku). 
 • Opravili sme chybne fungujúcu funkciu Aplikuj a ukáž.   
 • Opravili sme chybu, ktorá vznikala, ak bol zadaný priemer alebo hĺbka studne s desatinnou čiarkou.   
 • Pri zmenšovaní formulárov poľnohospodárske pozemky a chmeľnice zostávajú všetky tlačidlá viditeľné.   
 • Oprava údajov KÚ, LV a ulica a Objekt- popis posudku, ktoré boli zadané pri vytváraní nového posudku a neprenášali sa do základných údajoch ani do denníka.
 • Opravená chyba pri dĺžke linky 8,7 m, ktorá spôsobovala chybu v dokončenosti a vo výstupe. 
 • Oprava chyby pri použití staršieho posudku a zmene dokončenosti na 100%. Pri zvolenej možnosti “viacstĺpcový výpis bodov podlaží” teraz tento výpis správne funguje a nezobrazuje už RU nedokončeného aj dokončeného podlažia.
 • Oprava chyby, ktorá vznikala v posudkoch vytvorených vo verzii 9.xx, ktoré nemali v závere rekapituláciu VŠH a nedala sa pridať ani v novovytvorenom posudku.
 • Opravili sme nesprávne vytváranie mena súboru, ak je v názve posudku zadaný nepovolený znak.
 • Opravené gramatické chyby v torbe RU- rovnanina, plastové a cementové potrubie.
 • Opravené poradové číslo pri položke kozub v tvorbe RU. 
 • V novej verzii budete môcť určovať mieru poškodenia chát, garáží a drobných stavieb.    
 • HYPOCAD: Pridali sme ďalšie vzorové pôdorysy bytov: ZTB radový, T06B (ZA) bodový a LB radový.   
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty