Menu

HYPO 15.51

Top novinky verzie 15.51

>

Prehľadnejšie zadávanie pozemkov Všetky metódy prístupné z jedného formulára (od verzie 15.00)

Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.
>

Nový výstup pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZÚO (od verzie 15.00)

Od teraz nemusíte prácne upravovať vytvorený posudok, v ktorom ste hodnotili pozemok/pozemky v ZÚO. Tento špeciálny typ výstupu sme pre Vás upravili tak, aby bol nie len obsahovo ale aj dizajnovo správne vyhotovený, a to bez potreby jeho ďalšej úpravy.
>

Nové kontroly a upozornenia v kombinovanej metóde

Do formulára výpočtu VŠH objektov kombinovanou metódou sme pridali rôzne kontroly a upozornenia, tak aby Vás intuitívne nasmerovali k správnemu zadávaniu hodnôt. Zároveň zadané kontroly a upozornenia slúžia aj ako prevencia pred rôznymi preklepmi a chybami z nepozornosti.
>

Kopírovanie formátu v rámci popisových formulárov

Do popisových formulárov sme pridali novú funkciu, vďaka ktorej bude formátovanie textov oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka ikonke štetca na hornej lište popisového formulára dokážete kopírovať a následne použiť akýkoľvek formát uvedený v popise.
>

Zmena formulára pre nastavenie hlavičky, päty a číslovania

Vytvorili sme nový, zjednodušený a prehľadný spôsob nastavenia hlavičky, päty a číslovania. Teraz už bude jednoduché si vytvoriť vlastnú hlavičku a pätu, príp. si nastaviť pravidlá aká hlavička, či päta s číslovaním sa bude generovať do výstupu.
>

Možnosť vloženia scanu výkresu v mierke a jeho kótovanie (od verzie 15.00)

Scan vkladaných výkresov (pôdorysov) máte možnosť kalibrovať (prispôsobiť mierke výkresu) a do vloženého scanu výkresu možno ďalej vkladať kóty s Vami zistenými rozmermi, prípadne vyznačovať Vami zistené zmeny oproti projektu.
>

Otáčanie objektov (pôdorysu) podľa vodorovnej alebo zvislej osi (od verzie 15.00)

V HypoCade sa nachádza úplne nová funkcia otočenia objektov, príp. celého pôdorysu podľa vodorovnej alebo zvislej osi. A tak, už nie je potrebné zrkadlovo otočené byty kresliť nanovo, teraz ich stačí iba otočiť podľa vodorovnej alebo zvislej osi.
>

Vylepšenie úchopu, presunu a kopírovania objektov (od verzie 15.00)

Vylepšili sme pre Vás prácu s objektami, od teraz bude jednoduché a rýchle vykonať výber, uchopenie, presun alebo kopírovanie objektov.

Ostatné novinky verzie 15.51

  • Vo verzii sa nachádza možnosť pripojiť k posudku Vyhlásenie (doložku) podľa ods. 2 § 209 civilného sporového poriadku.
  • Sprístupnili sme funkciu pripojenia posudku aj pre verziu Poľnohospodár.
  • Vylepšili sme prácu so zoznamom posudkov v Denníku tak, aby bola orientácia v tabuľke čo najjednoduchšia.
  • Vrátili sme späť informáciu o zadávateľovi do infopanela v Denníku.
  • Upravili sme poradie objektov tak, aby si objekty po akejkoľvek úprave toto poradie zachovali.
KROS
Copy link